Aktuality z Košickej eparchie

Na Veľkej Poľane poďakovali za vernosť Gréckokatolíckej cirkvi


Košice, 4. máj (TSKE) V zaniknutej obci Veľká Poľana v okrese Snina v rodisku vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, sa 3. mája uskutočnila neverejná spomienková slávnosť, pri ktorej vladyka Milan na mieste pôvodného chrámu posvätil nový prestol a odhalil pamä

V Slovinkách oslávili sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, svojho patróna


Košice, 27. apríl (TSKE) Už po desiaty krát sa v nedeľu 26. apríla uskutočnila v Slovinkách eparchiálna odpustová slávnosť v česť sv. veľkomučeníka Juraja. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vyhlásil slovinský chrám za jedno z pútnických miest Košic...

Pohrebné obrady za Annu Chauturovú


Košice, 15. apríl (TSKE) V košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 15. apríla uskutočnili pohrebné obrady za Annu Chauturovú, mamku vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa. Za účasti najbližšej rodiny, deti a vnúčat zosnulej, pohrebné

Pohreb Anny Chauturovej


Drahí bratia a sestry, v súvislosti s pohrebom zosnulej Anny Chauturovej, mamky nášho vladyku Milana oznamujeme, že pohrebné obrady sa uskutočnia v stredu 15.4.2020 o 10,00 v katedrálnom sobore Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach za účasti najbližšej rodiny. ...

Vďaka médiám zaznelo radostné Christos Voskrese v mnohých rodinách Košickej eparchie


Košice, 13. apríl (TSKE) Košická gréckokatolícka katedrála sa počas tohtoročného veľkopôstneho a paschálneho obdobia stala miestom hlavných mediálnych prenosov gréckokatolíckych bohoslužieb v Košickej eparchii. Košickí gréckokatolícki biskupi sa preto v závere liturgie ...

Pán si povolal Annu Chauturovú, mamu vladyku Milana Chautura


Christos Voskrese! V nádeji na  vzkriesenie oznamujeme všetkým, že dnes 13. apríla, vo Svetlý pondelok, odišla do večnosti zaopatrená sviatosťami pani Anna Chauturová, rod. Čornaničová  (1.1.1929 - 13.4.2020), mama vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneh...

V košickom sobore zaznelo radostné Christos voskrese!


Košice, 12. apríl (TSKE) V skoré ráno v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky zaznel spev Christos voskrese! Utiereň Kristovho vzkriesenia slávili košickí vladykovia Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, a Milan Chautur CSsR, košický e...

Vladyka Cyril Vasiľ: Vzkriesený Kristus aj dnes prechádza cez zatvorené dvere


Košice, 12. apríl (TSKE) Prinášame vám pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského  administrátora Košickej eparchie, ktorý adresuje pri príležitosti  tohtoročných sviatkov Paschy všetkým veriacim. Video verziu je možné pozrieť na: https://youtu.be/f-RM...

Očakávanie Kristovho vzkriesenia v košickej katedrále


Košice, 11. apríl (TSKE) Svätá a veľká sobota bola v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach prežívaná v očakávaní Kristovho vzkriesenia. V ranných hodinách košickí vladykovia Milan Chautur CSsR, eparchiálny biskup, a Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrát...

Bohoslužby Veľkého piatka v košickom sobore


Bohoslužby Veľkého piatku v košickom sobore Košice, 10. apríl (TSKE) V košickom sobore Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Veľký piatok 10. apríla v ranných hodinách slávili košickí vladykovia Utiereň strastí s čítaním 12 evanjeliových státí o utrpení Ježiša Krista. ...

Vladyka Milan Chautur: Kristus nám svojou smrťou otvoril bránu života


Košice 10. apríl (TSKE) Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR sa prihovára vo Veľký piatok v aktuálnej situácii pandémie, aby poukázal na nádej z prežívania tohtoročnej Veľkej noci.

Bohoslužby Veľkého štvrtka


Košice, 9. apríl (TSKE) Vo Veľký štvrtok 9. apríla slávili košickí biskupi, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, a vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie svätú liturgiu, pri ktorej posvätili myro pre rok 2020. V závere svät...

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa kňazom pri príležitosti Veľkého štvrtka


Košice, 9. apríl (TSKE) Vo Veľký štvrtok býva zvykom stretnutie biskupa so svojím kňazstvom v katedrálnom chráme. Vzhľadom na situáciu pandémie sa v Košickej eparchii toto stretnutie 9. apríla neuskutočnilo osobne, ale duchovne. Kňazi si v tento deń vypočuli príhovor vl...

Online prenosy z chrámov Košickej eparchie


VEĽKÝ PONDELOK - STREDA  06:30 hod.:  Utiereň, Košice/katedrála, online prenos 07:00 hod.:  Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos 07:30 hod.: 1. hodinka, Košice/katedrála, online prenos 16:30 hod.: Pobožnosť, Košice/katedrála, online prenos17:00 hod.:Slu...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu chrámov


V  súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby  zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23....

Kvetný víkend Košickej eparchie NAŽIVO


Košice, 6. apríl (TSKE) Uplynulý víkend, ktorý vyvrcholil Kvetnou nedeľou, patril v Košickej eparchii mladým. Tí boli pozvaní prežiť prostredníctvom online prenosov Kvetný víkend NAŽIVO. Program odštartovala Liturgia vopred posvätených darov vysielaná z Katedrály Nar...

Vladyka Cyril Vasiľ vyzýva veriacich ku darovaniu krvi


Košice, 2. apríl (TSKE) Vladyka Cyril Casiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, spolu s niekoľkými kňazmi, ktorí pracujú na košickom eparchiálnom úrade darovali 1. apríla krv, ktorej v posledných dňoch ubudlo kvôli pandémii Koronavírusu. Zároveň publikoval v...

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa o nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie


Košice, 29. marec (TSKE) V nedeľu 29. marca vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, sa prostredníctvom videa prihovoril veriacim na tému nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie. Zároveň vysvetľuje podstatu dokonalej ľútosti a ducho...

Bohoslužby sa budú sláviť bez verejnosti do odvolania


Bratislava,  28. marec (TSKE) Slovenskí  biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a  trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v  platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do  odvolania. Preto...

Intronizácia Božieho Slova v rodinách


Bratia kňazi, drahí veriaci, Svätý Otec František apoštolským listom vo forme motu proprio s názvom Aperuit illis zo dňa 30.9.2019 ustanovil „Nedeľu Božieho slova“. Prezident Biblickej federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od Prvej a...