Správa majetku: Ing.Mgr. Stanislav Zimovčák, kl. 30
                                                                • projekty@grkatke.sk
Správca IT: Ing. Marián Čonka, kl. 32
• spravcait@grkatke.sk
Technický pracovník: Ján Gerda