Aktuality z Košickej eparchie

Odpustová slávnosť sv. Rity


Košice 21. mája 2024 (TS KE) V sobotu 18. mája vo Farnosti sv. Rity v Košiciach u bratov augustiniánov oslávili patrónku kostola a farnosti – sv. Ritu, a to za účasti veľkého počtu veriacich, nie len farníkov, ale ctiteľov a pútnikov, ktorí prišli z rôznych častí Sloven...

Slávnosť patrónov školy a rozlúčka s maturantami


Košice 21. mája 2024 (TS KE) Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda sa v piatok 17. mája 2024 opäť lúčila s maturantami, ktorých čaká skúška dospelosti. Rozlúčka bola súčasťou odpustovej  slávnosti. Svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. – 30. máj 2024


Pondelok 20. máj – Štvrtok 30. Máj Púť - Santiago de Compostella

V Chorvátsku sa stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy


Košice 14. mája 2024 (TSKE) V dňoch 13. - 14. mája sa v chorvátskom meste Križevci stretli gréckokatolícki biskupi strednej Európy, ktorí sa považujú za dedičov Užhorodskej únie. Biskupi zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Macedónska, ako aj zástupcovia Mukačevskej epa...

Odpustová slávnosť vo farnosti Vojčice spojená s posvätením obnoveného ikonostasu a oltára Matky ustavičnej pomoci


Košice 14. mája 2024 (TSKE) V nedeľu otcov prvého nicejského snemu sa vo farnosti Vojčice konala odpustová slávnosť na chrámový sviatok Nanebovstúpenia Pána spojená s posviackou obnoveného ikonostasu a nového bočného oltára Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie na túto sláv...

290.výročie vzniku farnosti Zemplínske Hradište a posvätenie ikonostasu


Košice 13. mája 2024 (TSKE) Pri príležitosti 290. výročia príchodu prvého gréckokatolíckeho farára o. Andreja Ortutaya do obce Zemplínske Hradište, slávili veriaci odpustovú slávnosť, pri ktorej arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, posvätil doplnený ik...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. – 18. máj 2024


Pondelok 13. máj Chorvátsko - Križevci - stretnutie gréckokatolíckych biskupov strednej Európy Utorok 14. máj Chorvátsko - Križevci - stretnutie gréckokatolíckych biskupov strednej Európy Streda 15. máj Rím – Pracovná cesta Štvrtok 16. máj Košice - ...

Metropolitné kolo Biblickej súťaže


Košice 10. mája 2024 (TSKE) V dňoch 6. a 7. mája 2024 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal 26. ročník metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho prvé tri víťazné družstvá eparchiálnych kôl z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. V predvečer súťaže po...

Cyklotúra mladých Košickej eparchie 2024


Košice 10. mája 2024 (TSKE) Deň pracovného pokoja - 8. máj - sa rozhodla mládež našej eparchie venovať tradičnému podujatiu - Cyklotúre mladých Košickej eparchie. Sympatie tejto aktivite prejavili nielen tí, ktorí sa venujú svojej kondícií, ale hlavne tí, ktorí chceli v...

Na Odpuste mladých sa mladí modlili za múdre, milujúce a čisté srdcia


Košice 9. mája 2024 (TSKE) Uplynulý víkend 3. - 4. mája slávili mladí Košickej eparchie Odpust mladých, ktorý sa už tradične konal počas májovej Fatimskej soboty. Do slávenia Odpustu mladých vstúpila malá skupinka mladých už v piatok, 3. mája, v samotnom Klokočove. S...

Pápež vymenoval sídelného biskupa pre Mukačevskú eparchiu


Košice 8. mája 2024 (TSKE) V stredu 8. mája bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Františka o vymenovaní nového sídelného biskupa pre Mukačevskú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Užhorode. Stal sa ním otec Teodor Matsapula, I.V.E., člen rehoľného Inštitútu vtelené

Májový turistický deň Košickej eparchie


Košice 6. mája 2024 (TSKE) V prvý májový deň sa v Košickej eparchii uskutočnila tradičná „Túra s vladykom“. Po spišskonovoveskom protoresbyteráte prebral štafetu organizácie sečovský protopresbyterát. Množstvo rodín, mladých, detí i tých, skôr narodených, absolvovalo...

Nový kňaz Košickej eparchie


Košice 6. mája 2024 (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, v nedeľu 5.mája v Chráme Božej Múdrosti - Hagia Sofia na sídlisku Dargovských hrdinov vysvätil pre Košickú eparchiu za kňaza Sergija Sabova.  Pochádza z farnosti Narodenia Presvätej Boh...

Papi családok találkozója


Kassa, május 6. (TSKE) 2024. május 1-jén a Magyar Esperesi kerület papjai családjaikkal megtartották a hagyományos papcsaládok találkozóját, amely a természetben a Szentesi tónál került megrendezésre, ahol egy szép napot töltöttek el a béke, az öröm és a szórakozás jegy...

Stretnutie kňazských rodín maďarského protopresbyterátu


Košice, 6. máj (TSKE) Dňa 1. mája 2024 sa konalo tradičné stretnutie rodín kňazov maďarského protopresbyterátu na brehu rybníka vo Svätuši. Približne desať kňazských rodín tu strávilo pekný deň pokoja, radosti a zábavy. Zhromaždené rodiny mali príležitosť na spoločné ro...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice 3. mája 2024 (TSKE) 2 mája sa v Košiciach v budove biskupského úradu Košickej eparchie konal kňazský deň za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, košického eparchiálneho biskupa a väčšiny kňazov Košickej eparchie. Program sa začal modlitbou tretej hodinky, pokračo...

Odpustová slávnosť vo farnosti Kráľovský Chlmec


Košice 30. apríla 2024 (TSKE) V nedeľu 2á. apríla privítali veriaci Farnosti sv. Juraja v Kráľovskom Chlmci vladyku arcibiskupa Cyrila Vasila SJ, košického eparchiálneho biskupa. Do Kráľovského Chlmca vladyka zavítal pri príležitosti odpustovej slávnosti a zároveň posvä

„Naša prepodobná matka Mária Egyptská“


Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Výtvarná súťaž Východní svätí pre súčasnosť je výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. Túto súťaž organizujú Katechetické úrady Prešovskej aj Košickej eparchie. Súťažiaci môžu výtva...

POSVIACKA NOVÉHO KRÍŽA A OZIMÍN


Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Dňa 28. apríla 2024 sa vo farnosti Choňkovce uskutočnila posviacka nového Kríža a ozimín. Slávnostnú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR,  emeritný biskup Košickej eparchie. Slávnosti sa zúčastnili o. Jaroslav Lajčiak, protosy...

Výtvarná súťaž BIBLIA OČAMI DETÍ a MLÁDEŽE – vyhodnotenie


Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. organizuje každý rok výtvarnú celoštátnu súťaž s názvom Biblia očami detí a mládeže  pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálne školy. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote ...