Ekonóm: Ing. Štefánia Čepová, PhD., kl. 17                             ekonomika@grkatke.sk

Účtovníčka: Mgr. Klára A. Dzurčaninová, SNPM, kl. 20                 s.klara@grkatke.sk

Mzdová účtovníčka: Mgr. Jana Vojčíková, kl. 21                                       mzdy@grkatke.sk