Duchovná obnova kňazských manželských párov Košickej eparchie

Košice, 13. november (TSKE) Rada pre rodinu Košickej eparchie pripravila v dňoch 10. – 12. novembra 2023 duchovnú obnovu pre kňazské manželské páry. Obnovu sprevádzal vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte v Kanade. Uskutočnila sa v priestoroch Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde pri Prešove.
Obnovy sa zúčastnilo deväť kňazských manželských párov z Košickej eparchie. Boli medzi nimi páry, ktorý prijali sviatosť manželstva pred tromi, ale aj tridsiatimi rokmi. Jednotlivé zamyslenia boli o hodnotách v manželstve – láske k Bohu, k manželovi/manželke, súcite a odpustení a svätosti. Duchovná obnova bola spojená s požehnaním manželstiev, ktoré bolo aj obnovením manželských sľubov.
Pri vzájomnom zdieľaní bola vyjadrená potreba pravidelnosti takýchto duchovných obnov pre kňazské manželské páry.

TSKE informovala Rada pre rodinu Košickej eparchie

Foto: Rada pre rodinu Košickej eparchie