Aktuality z Košickej eparchie

Projekt Cerkov s molodyma v Košiciach


Košice, 20. december (TSKE) Občianske združenie molody.Rusyny organizuje duchovno-vzdelávacie podujatia na košických internátoch už päť rokov. Podujatia sa uskutočňovali pravidelne trikrát v každom semestri od roku 2017 prakticky až po vynútenú korona-prestávku v roku 2...

V Košiciach požehnali priestory nového Denného pastoračného centra bl. Teodora Romžu


Košice, 17. december (TSKE) V utorok 13. decembra 2022 sa uskutočnila posviacka Denného centra, ktoré zriadila Košická eparchia. Posviacku vykonal košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ. Centrum bolo zasvätené bl. mučeníkovi Teodorovi Romžovi, mučeníkovi a bi...

Arcibiskup Vasiľ navštívil centrá Gréckokatolíckej rómskej misie


Košice, 13. december (TSKE) V piatok 9.decembra sa vladyka Cyril Vasiľ SJ stretol s o. Martinom Mekelom, zodpovedným kňazom Prešovskej archieparchie za pastoráciu Rómov. Počas spoločného popoludnia sa vladyka oboznámil s históriou Gréckokatolíckej rómskej misie (GRM) na...

Deň otvorených dverí na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove


Košice, 13. december (TSKE) 9. decembra otvorilo svoje dvere Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove účastníkom Dňa otvorených dverí. Program, ktorý prichystali pedagógovia a študenti gymnázia, mal za úlohu poodhaliť charakter najstaršieho gréckokatolíckeho gy...

V Hrani oslávili 25. výročie vzniku kaplnky


Košice, 13. december (TSKE) V nedeľu 11. decembra slávili v obci Hraň (farnosť Novosad), 25. výročie vzniku kaplnky zasvätenej sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Nedeľná slávnosť bola spestrená snehovou nádielkou, ktorá zahalila krajinu do biela. Na začiatku vlady...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 12. – 18. december 2022


Pondelok 12. december Košice - Eparchiálny úrad - agenda Utorok 13. december 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie s kňazmi, ktorí majú vo farnosti seminaristov  15.00 Košice - pozehnanie nových priestorov Denného centra pre ukrajinských utečencov  S...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ požehnal cestu koledníkov Dobrej noviny


Košice, 11. december (TSKE) Do košickej katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky zavítali 10. decembra koledníci Dobrej noviny, aby na záver večernej svätej liturgie prijali požehnanie a vyslanie na cestu od arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. V...

Deň otvorených dverí na SOŠPg KE


Košice, 11. december (TSKE) 9. december 2022 (piatok) bol na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vskutku výnimočný, keďže v tento deň prebiehal Deň otvorených dverí.   O bližšie informácie k štúdiu v odboroch Učiteľstvo pre MŠ a vycho...

Študenti gymnázia sv. Tomáša Akvinského oslávili sviatok Nepoškvrneného Počatia v košickej katedrále


Košice, 11. december (TSKE) Vo štvrtok 8. decembra navštívili študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského katedrálu Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Študenti a ich profesori sa v katedrále zúčastnili na sv. liturgii, ktorú pri príležitosti sviatku Počatia presvä

Obnova rehoľných sľubov sestier služobníc


Košice, 10. december (TSKE) V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky 7. decembra 2022 sa v košickej eparchiálnej kaplnke zišli sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Obe košické komunity sestier služobníc sa spoločne pomodlili sviatočnú več

Decembrové tematické stretnutie Cerkov s molodyma


Košice, 10. december (TSKE) V predvečer sviatku sv. Mikuláša 5.12.2022 sa na internátoch Jedlíkova stretli mladí veriaci na poslednej z tohtoročných duchovných aktivít v rámci projektu Cerkov s molodyma, ktoré patria k pravidelným aktivitám občianskeho združenia molody....

Pracovné stretnutia vladyku Cyrila v Budapešti


Košice, 08. december (TSKE) Dňa 07. decembra 2022 vladyka Cyril Vasiľ SJ uskutočnil pracovnú návštevu Budapešti spolu s biskupským vikárom pre maďarských veriacich Vojtechom Boháčom a protopresbyterom maďarského protopresbyterátu Jozefom Vaszilym. Ku stretnutiu sa pripo...

Cirill érsek atya diplomáciai találkozói Budapesten


Kassa, december 8. (TSKE)   2022. december 7-én Cirill Vasiľ SJ érsek munkalátogatást tett Budapesten, Boháč Béla a magyar ajkú hívek püspöki helynökének és Vaszily József a Magyar Esperesi Kerület esperesének kíséretében. A tanácskozáshoz csatlakozott Kocsis Fülöp hajd...

Dominikova Vianočná pieseň


Košice, 9. september (TSKE) Dňa 07.decembra Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorá sa nachádza na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach, zorganizovala 6. ročník speváckej súťaže Dominikova vianočná pieseň. Po trojročnej pandemickej pauze privítala súťažiacich zo škôl rôznych zria...

Stretnutia žien Denného centra Košickej eparchie


Košice, 9. september (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie usporadúva každý utorok stretnutia pre ženy, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny. Stretnutie, ktoré sa konalo 6. decembra sa nieslo v špeciálnom slávnostnom duchu. Ženy z tejto komunity si mohli vlastnoručn...

Svätý Mikuláš navštívil gréckokatolíkov v Londýne


Košice, 9. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti bl. Dominika Metoda Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia. Tie si jeho darčeky vyslúžili aj tým, že mu spoločne zaspievali mikulá

Pastoračná návšteva farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi


Košice, 7. december (TSKE) Podľa kánonov kódexu východných cirkví o správe eparchie a jej farností, preosvietený vladyka Cyril Vasil SJ, košický eparchiálny biskup, naplnil literu kódexu a v dňoch 1.12. až 4.12.2022 spolu s otcom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom vyko...

Arcibiskup Vasiľ sa v Prahe zúčastnil na konferencii o antropológii a manželstve


Košice, 5. december (TSKE) V dňoch 1.-2. decembra sa v Prahe uskutočnila konferencia na tému Spoločenské vedy a katolícka sociálna náuka o manželstve a sexualite. Slovensko na tejto konferencii zastupoval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady pre rodinu KBS. Konferen...

Decembrová fatimská sobota


Košice, 5. december (TSKE) Aj v prvú decembrovú sobotu privítala bazilika minor v Michalovciach pútnikov na programe fatimskej soboty, tentokrát pod duchovnou záštitou domácich otcov Redemptoristov. Po modlitbe 3. času nasledovala katechéza otca Metoda Lukačika, predsta...

Arcibiskup Vasiľ navštívil kardinála Schönborna


Košice, 2. december (TSKE) V stredu 30. novembra navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ viedenského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna OP. Kardinál Schönborn je zároveň ordinárom pre východných katolíkov v Rakúsku. Vladyka Cyril mu predstavil myšlienku spomienky...