Aktuality z Košickej eparchie

Návšteva kardinála Parolina na Slovensku sa zo zdravotných dôvodov odkladá


Košice 10. december (TSKE) Na základe aktuálne získanej informácie zo Štátneho sekretariátu Svätej stolice týmto oznamujeme, že plánovaná návšteva Štátneho sekretára Svätej stolice, kardinála Pietra Parolina v Gréckokatolíckej eparchii Košice sa v pôvodnom termíne 26.-2...

Vladyka Milan Chautur bol pozitívne testovaný na COVID-19


Košice 10. december (TSKE) Vladyka Milan Chautur CSsR mal pozitívny test na COVID-19. Má len ľahké príznaky (mierne sťažené dýchanie a strata čuchu a chuti) a ostáva v domácej karanténe. Všetkých zahŕňa do svojich modlitieb a využíva aj tento čas na lepšiu duchovnú príp...

Pred 55 rokmi počas Druhého vatikánskeho koncilu bola slávená gréckokatolícka liturgia


Košice 7. december (TSKE) V nedeľu 6. decembra uplynulo 55 rokov od historickej udalosti. Práve na sviatok sv. Mikuláša, 6. decembra 1965, prakticky pred koncom štvrtého zasadania Druhého vatikánskeho koncilu, slávil gréckokatolícky biskup z Pittsburghu, vladyka Nichola...

Dobročinná akcia mladých v Chuste v Mukačevskej eparchii


Košice 7. december (TSKE) Gréckokatolícki mládežníci Chustského dekanátu Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie sú združení v organizácii Svetlo sveta (Світло Світу). Stalo sa už každoročnou tradíciou, že pred sviatkom sv. Mikuláša zbierajú materiálnu pomoc pre nejaké do...

Intronizácia (uvedenie do úradu) gréckokatolíckeho exarchu v Ríme


Košice 3. december (TSKE) V utorok 1. decembra 2020 dopoludnia v chráme sv. Sergeja a Bakcha na Piazza Madonna dei Monti v Ríme slávila slávnostná svätá liturgia spojená s intronizáciou Mons. Pavla Dionýza Lachoviča OSBM za exarchu pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Tal...

V Žiline sa uskutočnila konferencia "Všetko pre rodinu"


Košice 2. december (TSKE) Pod záštitou Eriky Jurínovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, sa v jeho sídle uskutočnila v stredu 2. decembra online konferencia s názvom “Všetko pre rodinu.” Konferencia bola zorganizovaná Fórom života a jej cieľom bolo poukázať ...

V Bielorusku uväznili gréckokatolíckeho kňaza


Košice 2. december (TSKE) Ako informovala kúria apoštolského vizitátora pre Gréckokatolíkov v Bielorusku, v pondelok 30. novembra bol gréckokatolícky kňaz Vitalij Bistrov odsúdený v Ivacevičách (Івацэвічы) na 10 dní väzenia. Otec Vitalij je rodákom z Kamenca v Bielor...

V Novosade oslávili sviatok sv. Juraja, svojho nebeského patróna


Košice 2. december (TSKE) Gréckokatolícky chrám v Novosade je zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi. Z dôvodu pandémie Covid 19 nemohli veriaci osláviť svoj chrámový sviatok v tradičnom aprílovom dátume. Preto využili sviatok Posvätenia chrámu svätého veľkomučeníka Jur...

Kardinál Sandri slávil bohoslužbu na otvorenie Východných dní v Ríme


Košice 2. december (TSKE) V pondelok, 30. novembra 2020 sa v bazilike svätých apoštolov slávila eucharistická bohoslužba, ktorej predsedal kardinál Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Bohoslužba bola slávená pri príležitosti novény ku sviatku Počatia Presvä

Delegácia z Ríma na oslavách sv. Andreja v sídle Ekumenického patriarchátu


Košice 1. december (TSKE) 29. novembra v predvečer sviatku sv. apoštola Andreja, ktorý je patrónom Ekumenického patriarchátu prijal patriarcha Bartolomej v sídle patriarchátu zástupcov cirkvi prvého Ríma. Tak ako ekumenický patriarchát vysiela svojich delegátov do Rí

Püspöki helynök találkozott Magyarország szlovákiai nagykövetével


Kassa, november 24. (TSKE) Kedden, november 24.-én, Magyarország Nagykövetségén, Kassán, ifj. Bohács Béla atya, a kassai görögkatolikus egyházmegye magyar hívei számára kijelölt püspöki helynök, diplomáciai látogatás alkalmával találkozott Magyarország szlovákiai nagykö

Arcibiskup Cyril Vasiľ prijal zástupcov rusínskeho Spolku sv. Jána Krstiteľa


Košice 28. november (TSKE) Vo štvrtok 26. novembra prijal vladyka Cyril Vasiľ v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach zástupcov Spolku sv. Jána Krstiteľa (Obščestvo sv. Joana Krestiteľa). Ide o spolok, ktorý založil v roku 1862 rusínsky buditeľ A...

Synkel pre maďarských veriacich Košickej eparchie sa stretol s generálnou konzulkou Maďarskej republiky


Košice 27. november (TSKE) V utorok 24. novembra sa na Generálnom konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach stretol synkel (biskupský vikár) pre maďarských veriacich otec Vojtech Boháč s generálnou konzulkou Maďarskej republiky Dr. Ágotou Hetey na zdvorilostnej návšteve...

Odpustová slávnosť v pražskej katedrále sv. Klimenta


Košice 27. november (TSKE) Gréckokatolíci v Prahe získali chrám sv. Klimenta do užívania v roku 1931, kedy im ho vyčlenil pražský arcibiskup František Kordač. Ako vieme, zásluhu na tomto mimoriadne štedrom rozhodnutí mal vtedajší duchovný správca farnosti, dnes už blaho...

Nová eparchia a biskup pre Gréckokatolíkov v Poľsku


Košice 25. november (TSKE) Na pravé poludnie dňa 25. novembra, čo je podľa juliánskeho kalendára sviatok sv. Jozafáta, bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým vytvoril v Poľsku novú gréckokatolícku eparchiu Olsztyn-Gdańsk a menoval jej prvého biskupa. No...

V seminári v Nyiregyháze posvätili druhákom podriasniky


Košice 24. november (TSKE) 7. novembra v predvečer sviatku svätého archanjela Michala bola v seminárnej kaplnke gréckokatolíckeho seminára v Nyíregyháze (Maďarsko) slávena večiereň zo sviatku. Pri tejto príležitosti rektor seminára, otec András Dobos posvätil štyrom boh...

V dome sv. Lazára v Košiciach prijali výťažok zbierky „Polievka sv. Alžbety“


Košice 22. november (TSKE) Dňa 19. novembra navštívil Dom sv. Lazára patriaci do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček s pani viceprimátorkou Mgr. Luciou Gurbáľovou. Vedeniu Gréckokatolíckej eparchiálnej char...

Sviatok bl. matky Jozafáty Hordaševskej v Košiciach


Košice 20. november (TSKE) Vo štvrtok 19. novembra arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a archimandrita Jaroslav Lajčiak, prijali pozvanie miestnej predstavenej komunity, ktorá sídli pri eparchiálnom úrade, na spoločné slávenie modlitby ...

Odovzdanie podriasnikov v seminári


Košice 20. november (TSKE) Streda, 18. novembra, sa stala malým míľnikom pre desiatich seminaristov druhého ročníka – pred večernou archijerejskou liturgiou im otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ odovzdali podriasnik, čierny vrchný mimo...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa stretol s novou predstavenou sestier služobníc na Slovensku


Košice 18. november (TSKE) V stredu 18. novembra sa uskutočnilo prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, s provinciálnou preds...