Magyar hírek

A királyhelmeci görögkatolikus templom címünnepe


Kassa, április 27. (TSKE) Az inaszakadt vasárnapja előtti hétvégén a királyhelmeci görögkatolikus egyházközség hívei a járványügyi előírásokat betartva ünnepelték meg templomuk címünnepét, Szent György nagyvértanú emlékét. A korlátozások miatt háromnaposra nyúlt ünne...

Bohács Béla püspöki helynök húsvéti üdvözlete


Kedves testvérek! Hosszú idő telt el, mióta utoljára láttuk egymást. Gondolom, hogy mindenkinek hiányzik a közös imádság a templomban, a találkozás, a közösség, a személyes kapcsolat. Nekünk papoknak is hiányoznak a hívek templomainkban. Nem voltunk hozzá szokva - há

A magyar főkonzul és a Kassai Görögkatolikus Püspökség képviselői találkozója


Kassa, március 8. (TSKE) Március 26-án pénteken, a kassai Magyar Főkonzulátus termében került sor Dr. Hetey Ágota főkonzul asszony és a Kassai Görögkatolikus Püspöki Hivatal képviselőinek találkozójára. A találkozón a főkonzul asszony megköszönte Cyril Vasiľ érsek ma...

A Klokocsói Istenszülő – Zemplén pártfogója


Kassa, március 21 (TSKE). Március 25.-én, csütörtökön – a Legszentebb Istenszülő Örömhírvételének ünnepén – a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház minden templomában felolvasásra kerül a Keleti egyházak kongregációjának azon dekrétuma, amely kijelenti, hogy a Klokocsói Iste...

Kassán Végsoő búcsút vettek id. Bohács Béla, Görögkatolikus áldozópaptól


Kassa, március 8. (TSKE) Március 8.-án, hétfőn, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban végső búcsút vettek prof. Bohács Béla, görögkatolikus áldozópaptól és egyetemi tanártól. Mivel az elhunyt atya a Görögkatolikus egyház ...

Egy nagy ember nagy szívvel visszatért az Atyához


Kassa, március 3. (TSKE)  „Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az Úr házába!“  (122. zsoltár) Mély fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy 2021. március 3.-án életének 70. esztendejében, Prof. ThDr. Bohács Béla, PhD., görögkatolikus áldozópap...

Népszámlálás 2021


„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt”. (Mt 10,32) NÉPSZÁMLÁLÁS 2021 Az idei népszámlálás meghatározó a szlovákiai magyarság jövője szempontjából. Arról dönthetünk, hogy megmaradunk-e erős közösségként szülőföldünkön, vagy...

A Szent Negyven nap


Kedves testvéreim! Biztosan igazat adnak nekem abban, hogy az utóbbi időben a legnépszerűtlenebb szó a „KORLÁTOZÁS”. Tudjuk, mit jelent ez – a pandémia miatt le kell mondanunk sok teljesen természetes, megszokott, hozzánk közel álló és kényelmes dologról, melyek öröm...

„Nagy örömet hirdetek nektek!”


Kedves testvérek, úgy látszik, a modern világnak még sohasem volt nagyobb szüksége ezekre a szavakra. A koronavírus járvány már majd egy éve irányítja életünk minden területét. A korlátozások, a kijárási tilalom, a szájmaszk viselése, a fertőtlenítés, az  emberek köz...

Püspöki helynök találkozott Magyarország szlovákiai nagykövetével


Kassa, november 24. (TSKE) Kedden, november 24.-én, Magyarország Nagykövetségén, Kassán, ifj. Bohács Béla atya, a kassai görögkatolikus egyházmegye magyar hívei számára kijelölt püspöki helynök, diplomáciai látogatás alkalmával találkozott Magyarország szlovákiai nagykö

Elhunyt Gyurkovics András, görögkatolikus áldozópap


Kassa, október 13. (TSKE) A feltámadás hitében 2020. október 11-én Gyurkovics András görögkatolikus áldozópap és esperes szeretett Teremtője kezébe helyezte lelkét, hogy örökre dicsőíthesse a mindenség Urát az Istenszülő Szűz Mária és minden szentek közösségében. And...

Papszentelés Nagyszelmencen


Kassa, szeptember 28. (TSKE) Szeptember 27.-én, vasárnap a nagyszelmenci (Nagyszelmenc/Veľké Slemence) Szentlélek eljöveteléről elnevezett görögkatolikus templomban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a kassai egyházmegye sede plena apostoli kormányzója, áldozópappá szentelte N...

Új magyarajkú diakónus a Kassai görögkatolikus egyházmegyében


Kassa, szeptember 21. (TSKE) Szeptember 20.-án, a Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnapon, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a Kassai görögkatolikus egyházmegye sede plena apostoli k...

Id. prof. Bohács Béla atya Szent Atanáz-díjat kapott


Kassa, szeptember 16. (TSKE) Ezekben a napokban nyitják meg kapuikat a bel- és külföldi iskolák. Magyarországon, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a tanévnyitó ünnepségre szeptember 13.-án, a Szent Kereszt világraszóló felmagasztalása ünnepének előest...

Új püspöki helynökök a Kassai görögkatolikus egyházmegyében


Košice 15. september (TSKE) A Kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett székesegyház címünnepének előestéjén, szeptember 12.-én, szombaton, két új püspöki helynök lett kinevezve. A kisbemenet alatt, az Isteni Liturgia első részében, mikor a papság az Evangél...