Aktuality z Košickej eparchie

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou


Košice, 10. september (TSKE) Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretli veriaci Košickej eparchie na eparchiálnej odpustovej slávnosti v košickej katedrále. Odpustový program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká v...

Okolo 100 ľudí putovalo k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku


Košice, 30. august (TSKE) V poradí už 6. ročník pešej púte k relikviám bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR sa uskutočnil 25. augusta. Okolo sto pútnikov z rôznych kútov Slovenska a rôzneho veku prešlo šiestimi zastávkami – cerkvami obcí Nižný Hrabovec, Poš

V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov


Košice, 30. august (TSKE) Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta vystúpili s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, na vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž. Cestou ...

Košickí katechéti a kňazi vstúpili do nového školského roka


Košice, 29. august (TSKE) V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach katechéti a kňazi Košickej eparchie začali 28. augusta nový školský rok spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, archijerejskou svätou liturgiou. Vo svojej homílii ...

Počas slávnosti k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie


Košice, 26. august (TSKE) V Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konala odpustová slávnosť bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorá vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol vladyka Pe...

Slávnosti chrámového sviatku v Dvoriankach sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur


Košice, 22. august (TSKE) Veriaci farnosti Dvorianky oslávili 18. – 19. augusta chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť začala sobotnou veľkou večierňou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s otcom Meto...

Pútnici z Nacinej Vsi navštívili duchovné miesta v Poľsku


Košice, 21. august (TSKE) Veriaci z farnosti Nacina Ves sa 17. – 19. augusta zúčastnili už šiestej farskej púte. Tentokrát navštívili poľské miesta Zabawa, Czestochova, Zakopané. V pútnickom mieste v Zabawa sa veriaci modlili pri ostatkoch bl. panny a mučenice Karo...

Medzinárodná mládežnícka pešia púť tohto roku začínala vo farnosti Kráľovský Chlmec


Košice, 21. august (TSKE) Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej Medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla názov „Kto sú moji príbuzní?“. Najviac očakávanú mládežnícku púť už dlhé roky organizuje Maďarská gréckokatolícka metr...

Vo Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám a oslávili 600. výročie zmienky o obci


Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 18. augusta košický eparcha Milan Chautur CSsR archirejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený exte...

Vladyka Milan Chautur v novom videu vyzýva k sledovaniu Svetového stretnutia rodín v Dubline


Košice, 16. august (TSKE) Občianske združenie Byzantinos zverejnilo 16. augusta nové video košického eparchu Milana Chautura CSsR, v ktorom pozýva k sledovaniu diania na Svetovom stretnutí rodín v Dubline. Vladyka Milan, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska...

Kantorský kurz III (2018/2019)


Milí kantori a priaznivci liturgického spevu. POZOR ZMENA!!! Kantorský kurz v Trebišove - termín 15. 12. NEBUDE. Ďakujeme za pochopenie. Aj v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať Kantorský kurz vo svojom treťom ročníku. I...

Na klokočovskom odpuste odzneli výzvy k aktivite a autentickosti života


Košice, 13. august (TSKE) Tisíce pútnikov prišli 11. – 12. augusta do Klokočova na košickú celoeparchiálnu odpustovú slávnosť farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Samotná odpustová slávnosť začala už v piatok duchovnou obnovou, spojenou s modlitb...

V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi


Košice, 11. august (TSKE) Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia chrámu. ...

V Ptrukši oslávili päťdesiate výročie cerkvi


Košice, 9. august (TSKE) V obci Ptrukša, ktorá patrí do farnosti Veľké Slemence, okres Michalovce, slávili 5. augusta za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, 50. výročie miestnej Cerkvi Premenenia Pána. Pri tejto príležitosti vladyka Milan p...

Mariánski ctitelia v Klokočove sa pripravovali na odpustovú slávnosť


Košice, 4. august (TSKE) Týždeň pred eparchiálnou odpustovou slávnosťou 4. augusta putovali mariánski ctitelia na fatimskú sobotu do Klokočova, aby sa modlili za priebeh blížiacej sa odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove. Fatimská sobota tradične začal...

V Krompachoch oslávili sviatok svojho patróna sv. Pantelejmona


Košice, 2. august (TSKE) V nedeľu 29. júla 2018 sa V Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, sa 29. júla konala odpustová slávnosť sv. Pantelejmona, ktorému je zasvätená miestna kaplnka. Kazateľom ako aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej liturgie bol otec T...

Košické maďarské spoločenstvo dostalo do daru nový maďarský preklad evanjeliára


Košice, 31. júl (TSKE) Maďarské spoločenstvo pri farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach–Staré Mesto dostalo 29. júla nový maďarský preklad evanjeliára. Maďarskí veriaci na Slovensku, ale aj v metropólii Hajdúdorog, v Mukačevskej eparchii či Srbsku a R...

Za účasti vladyku Milana Chautura v Jovse oslávili šesťstoročnicu


Košice, 25. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jovsa slávil 22. júla košický eparcha Milan Chautur CSsR v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu. Vladyku Mila...

Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce


Košice, 23. júl (TSKE) Obyvatelia obce Baškovce, ktorá patrí do farnosti Hlivištia, oslávili 21. júla 600 rokov od prvej písomnej zmienky o ich obci. Pri tejto príležitosti v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ...

Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi


Košcie, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Zemplín sa 9.– 13. konal už tradičný Mládežnícky letný tábor Maďarského protopresbyterátu. Päťdňový tábor pre mladých na tému „V Cirkvi, ale ako?“ zahŕňal prednášky, hry, piesne, výučbu písania ikon a mnoho ďalších aktivít. Nechýb...