Mladí sa stretli s exministrom Karasom

Košice, 11. november (TSKE) Vo štvrtok 9. novembra sa v Bratislave konala diskusia s exministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, ktorú organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela. Na podujatí boli účastní predovšetkým absolventi výmenného spolkového programu CM Exchange. Prítomní boli aj ďalší mladí kresťanskí demokrati a priatelia spolku, ktorí sa podieľajú na verejnom živote. Témou spoločnej diskusie boli občianska angažovanosť a budúca hodnotová tvár Európy. 

Exminister rezortu spravodlivosti V. Karas v príhovore poukázal na nevyhnutnosť komplexného pohľadu pri hľadaní spoločného dobra a povzbudil perspektívnych mladých ľudí, aby nikdy "neobchodovali" so svojimi hodnotami. Podujatie podporila spomenutá nadácia, nosiaca meno po bývalom bavorskom politikovi H. Seidlovi.  

TSKE informoval Miroslav Házy

Foto: Tatiana Kočíková a Terézia Füleová