Aktuality z Košickej eparchie

V Bačkove sa konala výstava betlehemov „V Viflejemi novina“


Košice, 2. december (TSKE) Dňa 2. decembra usporiadali Gréckokatolícka cirkev v Bačkove, Spolok sv. Cyrila a Metoda a obec Bačkov výstavu betlehemov s názvom „V Viflejemi novina“. Betlehemy neodmysliteľne patria k sviatku Narodenia Pána. Tak ako v minulosti, aj tohto ro...

Decembrová fatimská sobota


Košice, 2. december (TSKE) V chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach sa v sobotu 2. decembra zišli veriaci, aby si uctili Presvätú Bohorodičku. Program sa začal radostným svätým ružencom, ktorý viedol Zbor svätého Jozefa pod vedením pani MUDr...

Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie – SME SPIŠ 2023


Košice, 30. november (TSKE) Aktivity Rady pre mládež Košickej eparchie vyvrcholili Eparchiálnym stretnutím mládeže „SME“ počas víkendu sviatku Krista Kráľa (24. – 26. november). Tento rok patril Spišskému protopresbyterátu, preto cesty mladých viedli priamo do centra – ...

Zasvätenie prvákov v Cirkevnej základnej škole sv.Juraja v Trebišove


Košice, 29. november (TSKE) Dňa 21.novembra na sviatok vstupu našej Presvätej Vládkyne Bohorodičky Márie do chrámu sa v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja uskutočnila celoškolská liturgia, ktorej súčasťou bolo prijatie nových prváčikov do svojich ra...

Katedrála v červenom - Kresťania na celom svete trpia pre svoju vieru


Košice, 23. november (TSKE) Košická katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici sa v stredu 22. novembra zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom "Červená streda". Na celom svete sa chrámy a monumenty rozžiarili na červeno. Vďaka tejto iniciatíve s...

Diskusia mladých s vladykom Cyrilom: Radosť vs. utrpenie kresťana


Košice, 23. november (TSKE) V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorého súčasťou je tohto roku aj podujatie Červená streda, spoločenstvo Univerzitnej pastorácie v Košiciach – UNIPAS Košice, pripravilo v utorok 21. novembra diskusiu mladých s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, a...

Červená streda v Porube pod Vihorlatom


Košice, 23. november (TSKE) Projekt Červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Táto iniciatíva vznikla v roku 2015. Celý svet si v tento deň pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne...

O kresťanskej kultúre sa hovorilo v Trebišove


Košice, 15. november (TSKE) V aktuálnom Roku kresťanskej kultúry sa v nedeľu 19. novembra v Trebišove konalo hodnotné podujatie. Organizačne ho zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda spolu s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína, ktoré poskytlo aj priestory. S predn...

Dieťa prisľúbení – aktivita pre deti na Filipovku


Košice, 15. november (TSKE) Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana Vám na obdobie Filipovky ponúka aktivitu pre deti (5 - 12 ročných) s názvom "DIEŤA PRISĽÚBENÍ", ktorú môžete využiť vo svojich rodinách, a to tam, kde sa daná aktivita nevykonáva v rámci farského spo...

Duchovná obnova kňazských manželských párov Košickej eparchie


Košice, 13. november (TSKE) Rada pre rodinu Košickej eparchie pripravila v dňoch 10. – 12. novembra 2023 duchovnú obnovu pre kňazské manželské páry. Obnovu sprevádzal vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzant...

Duchovná obnova manželov vo farnosti Košice- Staré mesto


Košice, 13. november (TSKE) Dňa 11. novembra sa konala duchovná obnova manželov vo farnosti Košice – Staré mesto. Duchovná obnova začala modlitbou 3. hodinky so vzácnym hosťom otcom Ivanom Molčanyim. Po modlitbe sa prítomní začali spoločne zamýšľať nad otázkami: "Čo je ...

Jesenná “Cer´kov z molodŷma” už má za sebou dve podujatia


Košice, 12. november (TSKE) A ďalšie dve pred sebou. Aj tento semester pokračuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ v organizovaní duchovno-vzdelávacích podujatí na internátoch Jedlíkova v Košiciach, ktoré v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma” organizuje už siedmy rok. Na prvé pod...

Mladí sa stretli s exministrom Karasom


Košice, 11. november (TSKE) Vo štvrtok 9. novembra sa v Bratislave konala diskusia s exministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, ktorú organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela. Na podujatí boli účastní predovšetkým absolventi výmenn...

V Amerike vysvätili šiesteho biskupa eparchie Parma


Košice, 10. november (TSKE) Naši bratia a sestry vo viere, ktorí žijú v eparchii Parma sa dočkali nového biskupa. Na biskupský trón eparchie Parma zasadol ako šiesty sídelný biskup vladyka Robert Mark Pipta. Eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 ako súčasť metropó

V Ríme sa naposledy rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom


Košice, 9. november (TSKE) V stredu 8. novembra sa v Ríme v cháme sv. Atanáza pri Pápežskom gréckom kolégiu rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom, jedným z najväčších znalcov byzantskej ikonografie. Pohrebným obradom predsedal vladyka Manuel Nin O.S.B., apoštolský exarcha...

Novembrová Fatimská sobota


Košice, 6. november (TSKE) V michalovskej Bazilike minor sa 4. novembra veriaci ľud zišiel na fatimskú sobotu. Duchovný program mal na starosti protopresbyterát Spišská Nová Ves a začal sa modlitbou posvätného ruženca. Nasledoval tretí čas a katechéza, v ktorej otec Ada...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil v Ríme večiereň na sviatok blaženého Teodora Romžu


Košice, 30. október (TSKE) Až srdce radosťou poskočilo, keď sa človek v pondelok 30. októbra porozhliadol po chráme sv. Antona pri pápežskom kolégiu Russicum. Ani nevedeno, kedy bol chrám takto naposledy plný duchovenstva a veriacich. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup ...

Gréckokatolícky kalendár 2024 je už k dispozícii


Košice, 29. október (TSKE) V posledných októbrových dňoch prebieha distribúcia knižného kalendára s názvom V brázde Metodovej 2024, ktorý už vyše troch desaťročí vydáva Spolok sv. Cyrila a Metoda. Aj nový kalendár prináša zaujímavé a podnetné čítanie z oblasti cirkevnej...

Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima


Bratislava 26. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. J...

Arcibiskup Vasiľ: "Zneucťovanie mŕtvol bolo vždy znakom barbarstva."


Košice, 22. október (TSKE) V nedeľu 22. októbra, v predvečer sviatku sv. Jakuba, slávil v Košiciach arcibiskup Cyril Vasiľ SJ starobylú liturgiu sv. apoštola Jakuba. Prinášame vám homíliu, ktorú predniesol počas bohoslužby: Každý d...