Úmyslom pri tvorbe erbu bolo vyjadriť kresťanskost, katolicitu a mariánsku úctu. Mocnú ochranu Presvätej Bohorodičky vyjadruje modrá - mariánska farba pozadia erbu, pričom spolu s tromi hviezdami predstavuje Máriin ochranný plášť, rozprestretý nad celým svetom. Katolicita eparchie je znázornená bielo-žltou pápežskou zástavou, spustenou z hornej časti erbu. Cyrilo - metodskú tradíciu predstavujú cyrilské písmená K a M, ktoré sú začiatočnými písmenani slov : Kyril, v slovenčine Cyril a Metodij, v slovenčine Metod. Sú tiež vyjadrením patrocínia eparchie. Grécky červený kríž uprostred erbu zobrazuje Krista, ktorý je centrom a jadrom, z ktorého prúdia všetky milosti potrebné pre život. Tento kríž je určitou náväznosťou na osobný erb vladyku Milana. Biskupská mitra nad erbom zobrazuje hierarchickosť a apoštolskú starostlivosť v osobe košického eparchu.