Linka s názvom „Valentín“ jestvuje a je určená pre všetkých tých, ktorí túžia po duchovnej, psychickej i odbornej pomoci v prípadoch homosexuality. Nie je to telefonická linka ale výhradne písomná, listová, čo zaručuje dôvernosť a individuálny prístup ku každému človeku.

Spolupracuje s občianskym združením Rieky (andreass@operamail.com) so sídlom v Bratislave.

Každoročne usporadúva duchovnú obnovu pre všetkých, ktorých sa týka problém homosexuality.

Bližšie informácie:
Linka  Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B - 43
040 01 Košice 1 

alebo 

prostredníctvom e-mailu: valentinskespolocenstvo@centrum.sk