Aktuality z Košickej eparchie

V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu


Košice, 5. november (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR, vykonal 4. novembra posviacku novozrekonštruovanej farskej budovy v Petrikovciach. Svätú liturgiu slávil za účasti kňazov z okolitých farnost...

V Dvoriankach sa konala Párty svätých


Košice, 5. november (TSKE) Vo farnosti Dvorianky v Centre pre mládež sv. Jána Teológa sa 2. novembra uskutočnila „Párty svätých“, na ktorej sa stretlo vyše 30 detí s ich rodičmi a animátormi z farnosti. Všetkých pri...

V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota


Mariánski ctitelia sa 3. novembra stretli na fatimskej sobote v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. O duch...

Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi


Košice, 2. november (TSKE) Rodáci zo zaniknutej obce Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina sa 1. novembra stretli spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR vo svojom rodisku, ...

Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla


Košice, 31. október (TSKE) Na spoločnom podujatí AMEN-u a SOPKY sa 30. októbra stretli mladí Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu v mariánskom pútnic...

Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon


Košice, 29. október (TSKE) V obci Boľ, ktorá patrí do farnosti Poľany pri Trebišove posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, zvon na miestnom cintoríne menom Archanjel Michal. Išlo o obecnú ud...

Deti v Jovse sa zapojili do modlitby za pokoj


Košice, 26. október (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Jovsa v okrese Michalovce sa v spolupráci so Základnou školou v Jovse zapojila 18. októbra do projektu "Milión detí sa modlí ruženec". Na zák...

Katechéti a kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad posolstvom biblických kníh


Košice, 25. október (TSKE) Katechetický úrad Košickej eparchie usporiadal 24. októbra už druhý metodický seminár v tomto školskom roku. Seminár katechéti spolu s kňazmi zača...

V Košiciach-Nad jazerom slávili Liturgiu sv. Jakuba


Košice, 24. október (TSKE) V predvečer sviatku sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata, 22. októbra sa v novoposvätenom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad jazerom slávila staro...

Collegium humanum Warsaw management university zahájil akademický rok v Trebišove


Košice, 24. október (TSKE) Slávnostnou svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, bol 20. októ

Zamestnanci košického eparchiálneho úradu vyšli na Rankovské skaly


Košice, 23. október (TSKE) Zamestnanci košického eparchiálneho úradu spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, utužili 17. októbra pracovný kolektív formou turistického...

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa modlili za pokoj v srdciach ľudí


Košice, 22. október (TSKE) V rámci sa Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základne školy sv. Juraja v Trebišove sa zapojili do celosvetovej aktivity „Milión detí sa modlí ...

V Dvoriankach sa stretli mladí Sečovského protopresbyterátu


Košice, 22. október (TSKE) Vyše 60 detí a mládých so svojimi kňazmi sa stretlo 19. októbra v Dvoriankach na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu „SEN“ – Sečovce Eva...

Gréckokatolíci v Lekároviach oslávili viaceré významne udalosti


Košice, 22. október (TSKE) Dňa 21.10.2018 Vo farnosti Lekárovce posvätil 21. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky, ...

Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA


Košice, 22. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA) Slávnosť sa zač

Kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad spôsobmi angažovania sa v dnešnom svete


Košice, 16. október (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa konal v rámci permanentnej formácie Kňazský deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou stretnutia bol spôsob život...

Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach


Košice, 15. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur posvätil 13. októbra v obnovenú farskú budovu a ikonostas v miestnej Cerkvi Zostúpenia Svätého Ducha v obci Slavkovce v Michalovsko...

V Klokočove sa konala Púť kresťanských pedagógov


Košice, 8. október (TSKE) V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamest...

Gréckokatolíci zo Slovenska sa stretli so Svätým Otcom


Košice, 8. október (TSKE) Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie udelil pápež František špeciálnu audienciu skupine 1300 gréckokatolickych pútnikov zo Slovenska. Audiencia prebe...

Svätý Otec prijal púť slovenských gréckokatolíkov: Žite naplno byzantskú tradíciu


Svätý Otec František prijal v sobotu 6. októbra na osobitnej audiencii slovenských gréckokatolíkov na ďakovnej púti Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok pri...