Aktuality z Košickej eparchie

Farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala v vladyku Cyrila


Košice, 3. október (TSKE)Jubilujúca farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala v prvú októbrovú nedeľu arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa, pri príležitosti odpustovej slávnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Farnosť si pripomenula 25 r...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ3. – 9. október2022


Pondelok 3. október Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie s protopresbytermi Košickej eparchie Utorok 4. október 9.00 Bratislava: Rada pre rodinu KBS Streda 5. október 9.00 Prešov - intereparchiálne synodálne stretnutie Štvrtok 6. október Košice - E...

Exkurzia Denného centra na Spiš a odpust v Klokočove


Košice, 2. október (TSKE) V piatok 30. septembra sa pod záštitou Denného centra Košickej eparchie uskutočnila exkurzia do historického centra mesta Levoča, kde skupina ukrajinských matiek s deťmi navštívila Baziliku sv. Jakuba. Exkurzia pokračovala do Spišskej Kapituly ...

Fatimská sobota (nie len) cirkevných škôl


Košice, 30. september (TSKE) Slávenie sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne – Pokrova v sobotu 1. októbra spojilo učiteľov a zamestnancov  cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Októbrová fatimská sobota v Klokočove už tradične...

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda získal ocenenie na festivale cirkevnej hudby v Poľsku


Košice, 30. september (TSKE) V dňoch 21. – 25. septembra sa v poľskom meste Białystok konal už 41. ročník Medzinárodného festivalu cirkevnej hudby Hajnówka 2022. Ako jediný slovenský zástupca sa na tomto podujatí zúčastnil Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod...

Ukončenie projektu na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach


Košice, 30. september (TSKE) Na strednej odbornej pedagogickej škole sa úspešne zavŕšili aktivity projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport...

Pápež František potvrdil arcibiskupa Vasiľa ako člena vatikánskej komisie na posudzovanie závažných deliktov


Košice, 30. september (TSKE) Apoštolská nunciatúra na Slovensku informovala Eparchiálny úrad v Košiciach, že pápež František potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na obdobie ďalších troch rokov ako člena Kolégia pre posudzovanie odvolaní v záležitostiach rezervovaných d...

30. výročie posvätenia Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Dargove


Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 25. septembra sa uskutočnila milá slávnosť v gréckokatolíckom chráme v Dargove pri príležitosti 30. výročia posviacky chrámu. Veriaci so svojím duchovným otcom Patrikom Jurkom privítali medzi sebou vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibisk...

Mladí Košickej eparchie oslávili patróna svojho Centra


Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 24. septembra otvorilo pre všetkých svoje dvere a srdce Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, aby v spoločenstve  mladých oslávilo svojho patróna. Odpust Centra, ako  nesie názov táto udalosť, začal...

Magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra


Kassa, szeptember 28. (TSKE) - Szlovákiai magyar esperesi kerület hívei és papjai zarándokoltak el Máriapócsra szeptember utolsó hétvégéjén. Kilenc órai kezdettel megkezdődőt a gyónási lehetőség, 10 órakor Kecskés Gábor atya vezetésével megkezdődőt a Akathisztosz a Szűz...

Púť maďarských veriacich do Máriapócse


Košice, 27. september (TSKE) - Poslednú septembrovú sobotu sa veriaci a kňazi maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie vybrali na púť do Máriapócse, kde strávili deň, naplnený duchovným programom. Ráno od deviatej hodiny mali pútnici možnosť pristúpiť ku svätej sp...

Cirkevné gymnázium v Trebišove obnovilo osvetľovacie a vykurovacie systémy


Košice, 25. september (TSKE) V priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa vo štvrtok 22.septembra uskutočnil študentský odborný seminár spojený so slávnostným odovzdaním a požehnaním novozrekonštruovaných osvetľovacích a vykurovacích systémov. Pod...

Viacdenný výlet vo Vysokých Tatrách pre ľudí z Ukrajiny


Košice, 19. september (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie, ktoré bolo zriadené na pomoc a podporu pre matky s deťmi a ľudí z Ukrajiny usporiadalo v dňoch 15.-17. septembra 2022 viacdenný pobyt vo Vysokých Tatrách. Po božskej svätej liturgii v katedrálnom sobornom chr...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 19. – 25. september 2022


Pondelok 19. september Bratislava - Konzervatívny summit Utorok 20. september Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Streda 21. september Michalovce – Pracovná cesta Štvrtok 22. september Trebišov - návšteva Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Piat...

Toronyszentelés Bodrogszerdahelyen


Kassa, szeptember 25. (TSKE) 2022. szeptember 18-án nagy dolog történt Bodrogszerdahelyen. A négy évvel ezelőtt megrongálódott tornyot, most a felújítás után megáldotta Cyril Vasiľ érsekatya. Négy év imádság, gyűjtögetés, spórolás eredményeként sikerült kijavítani a tor...

Vladyka Cyril posvätil obnovený exteriér chrámu v Ruskovciach


Košice, 18. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení svätého Kríža mala pre Ruskovčanov obzvlášť slávnostný charakter, keďže miestny filiálny chrám navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, aby posvätil jeho obnovený exteriér. Pred samotnou archijerejs...

Posviacka sochy Krista v Kuzmiciach


Košice, 18. september (TSKE) Dňa 18.9.2022 po svätej Božskej liturgii pri farskom chráme v Kuzmiciach domáci farár protojerej Štefan Keruľ-Kmec posvätil umelecké dielo, sochu nášho Pána Ježiša Krista – Poďte ku mne všetci. Socha symbolizuje nášho Pána ako toho, ktorý

Posviacka farského kríža Košice - Ťahanovce


Košice, 18. september (TSKE) Gréckokatolícka farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v piatok 16. septembra slávnostnú sv. liturgiu, ktorá bola spojená s posviackou novovybudovaného farského kríža v miestnom lesop...

100. výročie posvätenie chrámu v Kožuchove


Košice, 18. september (TSKE)Dňa 17.septembra si veriaci filiálnej obce Kožuchov pripomenuli významné storočné jubileum od postavenia a posvätenie chrámu. Chrám bol postavený prevažne z milodarov emigrantov z obce, ktorí po Prvej svetovej vojne odišli pracovať do USA. Pr...

Veriaci Košickej eparchie putovali na pútnické miesto Máriapócs


Košice, 18. september (TSKE)Vo štvrtok 15. Septembra, kedy si celé Slovensko pripomína sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, putovali veriaci Košickej eparchie na pútnické miesto Máriapócs, v susednom Maďarsku. Boží ľud, najmä zo Zemplína, tak nadviaza...