Aktuality z Košickej eparchie

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas


Košice, 12. jún (TS KE) V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR za účasti miestneho farára a ďalších pozvaných kňazov, prestol a zreštaurovaný ...

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse


Košice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa. Po posviacke vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi z okolitých farností slávil v Cerkv...

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica


Košice, 11. jún (TS KE) Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Pred začiatkom svä

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova


Košice, 04. jún (TS KE) V Klokočove sa 2. júna konala fatimská sobota spojená s púťou rodín a predovšetkým detí, ktoré tohto roku po prvýkrát prijali sviatosť zmierenia a slávnostne pristúpili k sviatosti eucharistie. Program vyvrcholil archijerejskou svätou litu...

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti


Košice, 4. jún (TS KE) Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, mukačevský epar...

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur


Košice, 29. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo najsvätejšiu Eucharistiu. Už úvode slávnosti vladyka Milan položil deťom otáz...

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi


Košice, 28. máj (TS KE) Pri príležitosti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení spojeným so slávnostným ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávil 25. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú li...

Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO


Košice, 28. máj (TS KE) Spoločenstvo asi 150 veriacich sa 26. mája v areáli drevenej Cerkvi sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej zúčastnilo archijereskej svätej liturgie, ktorú pri príležitosti 10. výročia zápisu tohto chrámu medzi kultúrne pamiatky UNESCO slávil košický ...

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna


Košice, 25. máj (TS KE) V Pondelok Svätého Ducha 21. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR, spolu s riaditeľom košického eparchiálneho školského úradu otcom Petrom Oreničom, otcom Milanom Zalehom, ihumenom michalovského kláštora redemptoristov, slávili svätú li...

Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto


Košice, 23. máj (TS KE) Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. –18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto. Zbor obhájil umiestn...

Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí


Košice, 22. máj (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou bola problematika závislostí. Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou Tretieho času, ...

Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov


Košice, 20. máj (TS KE) Košická eparchia oslávila 19. – 20. mája chrámový sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach, počas ktorej bol spustená vynovená verzia mobilnej aplikácie Časoslov. Sobotnou veľkou večierňou s lítiou v ...

Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť


Košice, 19. máj (TS KE) V májový piatok, ktorý predchádzal akademickému týždňu pred maturitnými skúškami, 18. mája slávila Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach odpustovú slávnosť spojenú s rozlúčkou maturantov. Archijerejskú svätú l...

Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna


Košice, 18. mája (TS KE) Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávili 17. mája odpustovú slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo farskej cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v Košic...

Vladyka Milan Chautur navštívil chorvátsku diecézu Krk


Košice, 15. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR spolu s niektorými kňazmi navštívil 9. – 13. mája diecézu Krk. Cesta bola spojená s účasťou na prezentácii projektu cezhraničnej spolupráce partnerských miest v Malinskej Dubašnici v Chorvátsku. V rámci t...

Katechéti Košickej eparchie rozoberali prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím


Košice, 14. máj (TS KE) Prácou so žiakmi s mentálnym postihnutím sa zaoberali katechéti Košickej eparchie 14. mája na metodickom seminári, ktorého hosťom bola Andrea Oždaniová, školská špeciálna pedagogička Základnej školy Bidovce. Metodický seminár...

V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cerkvi


Košice, 14. máj (TS KE) Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri tejto príležitosti do Belže zavítal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, aby požehnal...

Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí 2018


Aj v roku 2018 sme organizovali výtvarnú súťaž s názvom Biblia očami detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do súťaže a odbornej porote za zhodnotenie výtvarných prác. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 7. mája 2018 v Levoči. Výsledkov...

Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018


DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Projekt je zameraný n...

Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže


Košice, 11. máj (TS KE) Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. - 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých troch miestach. Prvý