Aktuality z Košickej eparchie

Hurikán Ida zasiahol aj gréckokatolíkov


Košice, 30. august (TSKE)Nie pre každého je sviatočný deň sviatkom s dôvodom na oslavu. Zvlášť, ak v ten deň so sebou prináša smutnú správu, a ešte viac, ak sa v ten deň nejaká smutná udalosť zopakuje. Svoje by o tom vedeli povedať gréckokatolíci vo filiálnom spoločenst...

V USA jubiluje liturgista, pochádzajúci po predkoch zo Spiša


Košice, 26. august (TSKE) V gréckokatolíckej cirkvi v USA je o. David Petras asi najznámejším liturgistom. Práve v týchto dňoch sa dožíva úctyhodného veku 80 rokov. Pri tejto príležitosti mu chceme zablahoželať aj my. O. David Petras sa narodil 28. augusta 1941 v Cle...

Duchovná obnova pedagógov


Košice, 27. august (TSKE) Na sviatok blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, 25. augusta 2021 sa zamestnanci Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej 22 v Košiciach zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú pripravil nový duchovný správca školy o. Marko Rozkoš. ...

Jednodňový zájazd Po stopách našich predkov


Košice, 27. august (TSKE) Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Jovsa usporiadala 19.augusta jednodňový zájazd s názvom ,,Po stopách našich predkov." Po rannej svätej liturgii v miestnej cerkvi 44  členná s...

Nový igumen a nová internetová stránka monastiera Grottaferrata


Košice, 26. august (TSKE)Slávny baziliánsky monastier Grotaferrata, založený v roku 1004, teda ešte pred rozdelením cirkvi na východnú a západnú má nového igumena. V prvej polovici tohoto roku (5. mája) pápež František menoval za igumena benediktínskeho mnícha menom Fra...

Szent István király ünnepe a kassai görögkatolikus székesegyházban


Augusztus 22.-én, vasárnap, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban ekumenikus istentiszteletre került sor a Szent István király ünnepe alkalmából, melyen részt vettek a történelmi egyházak – görögkatolikus, római katolikus...

Oslava blaženého Metoda Dominika Trčku CSsR v Užhorode – Dravciach


Košice, 25. august (TSKE) Svätí, hoci vyšli z konkrétneho cirkevného spoločenstva, patria predovšetkým Bohu. Jemu sa odovzdávajú a On je ten, kto riadi ich kroky. To poznáme aj zo života sv. Cyrila a Metoda, ktorí zanechali svoju vlasť i kariéru a prišli priniesť svetlo...

Otvorenie školského roka v košickej katedrále


Košice, 25. august (TSKE) Na sviatok blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, michalovského protoigumena, 25. augusta, bol v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky slávnostne otvorený školský rok 2021/2022. Archijerejskej svätej liturgii za účasti kňaz...

Sviatok sv. Štefana, prvého uhorského kráľa, v košickej katedrále


Košice, 25. august (TSKE) V nedeľu, 22. augusta, sa v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach konala ekumenická bohoslužba z príležitosti sviatku sv. Štefana, prvého uhorského kráľa. Zúčastnili sa jej maďarskí veriaci troch historických cirkví – gréckokato...

Patriarchov dar panagie pre ukrajinských gréckokatolíkov


Košice, 24. august (TSKE)Ukrajina si v týchto dňoch pripomína 30. výročie svojej novodobej nezávislosti. Medzi vzácnymi hosťami, ktorí prišli na Ukrajinu v týchto dňoch zaujali v cirkevnom kontexte osoby konštantínopolského patriarchu Bartolomeja a štátneho sekretára Va...

Bieloruskí gréckokatolíci vo Varšave


Košice, 23. august (TSKE) Potešujúca správa o bieloruských gréckokatolíkoch v Poľsku k nám dorazila z Varšavy. V tamojšom chráme otcov baziliánov na ulici Miodowa 16 sa o pol štvrtej nedeľami poobede schádzajú gréckokatolícki Bielorusi, aby tak vo svojej tradícii a jazy...

Apoštolský administrátor pre eparchiu Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Phoenixe


Košice, 23. august (TSKE) Na pravé poludnie 23. augusta bolo zverejnené vo Vatikáne rozhodnutie pápeža Františka prijať zrieknutie sa úradu eparchiálneho biskupa eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Phoenixe (USA) Mons. Johna Stephena Pazaka (Pažáka) CSsR. Túto žia...

Návšteva Evanjelickej diakonie v Košeci


Košice, 23. august (TSKE) V sobotu 21. augusta, vladyka Cyril Vasiľ SJ navštívil na pozvanie správcu, evanjelického farára Ľubomíra Marcinu, Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci. Stredisko Evanjelickej diakonie je účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského ...

Vladyka Cyril navštívil sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Žilinskej diecéze


Košice, 23. august (TSKE) V sobotu 21. augusta, vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, sa zúčastnil slávnostnej svätej omše pri príležitosti púti k Matke Milosrdenstva do Skalného - sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Žilinskej diecéze. Spolu ...

Storočnica biskupa Michala Rusnáka CSsR


Košice, 20. august (TSKE)Osobnosť biskupa Michala Rusnáka CSsR (1921-2003) nie je čitateľom Kanadského Slováka neznámou. Dlhoročná osobnosť náboženského a národného života Slovákov v Kanade by sa v týchto dňoch dožila storočnice. Pri tejto príležitosti predstavujeme jeh...

V Pánovi usnul otec Jozef Blaščák


Košice, 20. august (TSKE) Bývalý biskupský synkel (vikár) apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike, o. mitrát Jozef Blaščák, vo veku 83 rokov odovzdal v Prešove 19. augusta, na sviatok Premenenia Pána podľa juliánskeho kalendára, svoju ...

Homília vladyku Cyrila Vasiľa SJ zo sobotnej archierejskej svätej liturgie v Klokočove


Milí bratia a sestry, milí priatelia. Počas minulých mesiacov sme sa stretávali menej – v cirkvi, v spoločnosti i v rodinách. Na druhej strane sme ale absolvovali mnoho videokonferencií, stretnutí na diaľku, webinárov, skypov, zoomov, google-meetingov a či ja viem ako s...

Na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa konala odpustová slávnosť


Košice, 16. august (TSKE) Na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove, sa počas víkendu 14.-15. augusta, konala odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Veriaci spoločne so svojim novým eparchiálnym biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, s...

Posviacka dreveného kríža v Bačkovskej doline


Košice, 13. august (TSKE) V utorok 10. augusta v popoludňajších hodinách sa gréckokatolícki veriaci z Dargova spolu s ich duchovným otcom Patrikom Jurkom a predstaviteľmi lesnej správy, stretli v Bačkovskej doline. Cieľom tohoto stretnutia bola posviacka dreveného kríža...

V Sirníku oslávili chrámový sviatok s posvätením nového ikonostasu


Košice, 9. august (TSKE) Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ posvätil 8. augusta v úvode slávnostnej svätej liturgie nový ikonostas inštalovaný v Chráme Premenenia Pána v Sirníku, ktorý patrí do farnosti Cejkov. Zároveň v rámci nedeľnej slávnosti, ktorá bo...