Aktuality z Košickej eparchie

Bohoslužby sa budú sláviť bez verejnosti do odvolania


Bratislava,  28. marec (TSKE) Slovenskí  biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a  trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v  platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do  odvolania. Preto...

Intronizácia Božieho Slova v rodinách


Bratia kňazi, drahí veriaci, Svätý Otec František apoštolským listom vo forme motu proprio s názvom Aperuit illis zo dňa 30.9.2019 ustanovil „Nedeľu Božieho slova“. Prezident Biblickej federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od Prvej a...

Košickí vladykovia viedli Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho


Košice, 24. marec (TSKE) V košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky košickí vladykovia viedli 23. marca modlitbu Veľkého kajúceho kánona Andreja Krétskeho. Veľký kánon je zložený z deviatich piesní, ktoré rekapitulujú príbehy Starého a Nového zákona. Tento kán...

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa SJ k situácii pandémie


Košice, 19. marec (TSKE) Apoštolský administrátor vladyka Cyril Vasiľ SJ sa prostredníctvom videa 19. marca prihovoril veriacim v čase pandémie Koronavírusu. Video, ktoré vyrobilo občianske združenie Byzantinos v spolupráci s Masmediálnou komisiou Košickej eparchie, bol...

Ples spoločenstva SKALA


Košice, 11. marec (TSKE) V poslednú sobotu pred začiatkom Veľkého pôstu, 22. februára, sa uskutočnil 4. reprezentačný ples spoločenstva SKALA – Spoločenstva kňazských a laických rodín v Parchovanoch. Samotný ples predchádzalo slávenie archijerejskej sv. liturgie v Kosto...

Usmernenie o verejných bohoslužbách


Drahí kňazi a veriaci Košickej eparchie. Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48...

KBS vydala stanovisko k zákazu verejného slávenia bohoslužieb


Čičmany 10. marca (TK KBS) V plnom znení prinášame stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb. Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slove...

V Klokočove posvätili základný kameň Pútnického centra


Košice, 9. marec (TSKE) Marcová fatimská sobota v Košickej eparchii, ktorá pripadla na 7. marec, sa netradične konala v pútnickom areáli v Klokočove. Namiesto Baziliky minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, v ktorej sa stretávajú pútnici počas zimného obdobia, ...

Stretnutie kantorov Košickej eparchie


Košice, 7. marec (TSKE) V rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony sa 22. februára v Cerkvi svätých Cyrila a Metoda v Sečovciach uskutočnilo stretnutie kantorov Košickej eparchie. Zišlo sa takmer 100 kantorov zo všetkých protopresbyterátov. Vzhľado...

Vznikol podcast s kázňami z Košickej eparchie


Košice, 3. február (TSKE) Komisia pre masmédia Košickej eparchie v spolupráci s občianskym združením Byzantinos na začiatku marca spustila nový podcast, na ktorom je možné si vypočuť vybrané kázne biskupov a kňazov z Košickej eparchie. Výnimočné duchovné myšlienky na rô

Posviacka kaplnky v Dome sv. Lazára


Košice, 2. marec (TSKE) V Dome sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, sa 29. februára konala posviacka novo-vzniknutej kaplnky, ktorej patrónom sa stal patrón samotného zariadenia – sv. Lazár. Slávnosť zač

Fašiangový karneval v Rozhanovciach


Košice, 29. február (TSKE) V poslednú fašiangovú nedeľu 23. februára sa veriaci z rozhanovskej farnosti stretli na veselici, ktorá bola spojená s karnevalom. Už štvrtý ročník veselice pre všetkých od najmenších po najstarších sa stáva tradíciou. Témou karnevalu boli kla...

Duchovná obnova pedagógov košickej cirkevnej pedagogickej školy


Košice, 25. február (TSKE) Pedagógovia Strednej odbornej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach spoločne 20. – 22. februára prežívali dni duchovnej obnovy. Spoločenstvo budujúce aktivity prebiehali prostredí horskej chaty Čergov v Bardejovskom okrese. Mod...

Svätý Otec menoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi


Košice, 25. február (TSKE) Svätý Otec František menoval 25. februára nového sekretára Kogregácie pre východné cirkvi. Stal sa ním doterajší vladyka eparchie Piana degli Albanesi pre gréckokatolíkov na Sicílii, vladyka Giorgio Demetrio Gallaro, ktorý bol menovaním povýše...

Kňazský futsalový turnaj Európy


Košice, 24. február (TSKE) Říčany u Prahy v Českej Republike sa  17.  - 21. februára stali dejiskom XIV. Majstrovstiev Európy kňazov vo futsale. Rozlosovaním sa Slovensko dostalo do A skupiny, kde jeho súpermi boli Chorvátsko, Srbsko, Albánsko a Bielorusko. Po troch víť

Formačný večer s vladykom Cyrilom Vasiľom o voľbách (aj s videozáznamom)


Košice, 23. február (TSKE) V poradí už tretí formačný večer s názvom „Zatiahni“ sa uskutočnil 19. februára v priestoroch kultúrneho strediska kresťanov Fuga v Košiciach. Témou bola aktuálna situácia volieb, ktorá sa niesla aj v samotnom názve večera: „Nie je mi to jedno...

V Kuzmiciach podporili ochranu života a rodinných hodnôt


Košice, 23. február (TSKE) Týždeň pred Veľkým pôstom 16. februára prišiel do farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Kuzmiciach Misijný pamätník nenarodeným deťom, ktorý vytvoril mladý umelec Martin Hudaček. Veriaci sa počas nasledujúcich dní mohli zamýšľať nad veľmi ...

Košická eparchia medzi ocenenými partnermi Úsmevu ako dar


Košice, 22. február (TSKE) Ocenenia za dlhodobú a systematickú pomoc deťom a rodinám v ohrození jednotlivcom z regiónu východného Slovenska, predstaviteľom cirkví, miestnej samosprávy a podnikateľskej verejnosti, ktorí sa nezištne za posledných pár rokov podieľali na zl...

Manželský večer v Nacinej Vsi


Košice, 21. február (TSKE) V prvý deň Národného týždňa manželstva, 10. februára, sa manželské páry farnosti Nacina Ves stretli už po štvrtý krát na farskom manželskom večeri. Stretnutie začalo modlitbou Akatistu požehnania rodín. Nasledovala večera vo dvojiciach so vzáj...

Farský karneval v Nacines Vsi


Košice, 21. február (TSKE) Vo farnosti Nacina Ves sa 2. februára konal už 15. ročník farského karnevalu. S touto tradíciou začal ešte vtedajší správca farnosti otec Pavol Obraz a veriaci si ju osvojili natoľko, že v nej pokračujú dodnes. Je to milé stretnutie ľudí, ktor...