Pápež František sa modlil pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky

Košice, 29. jún (TSKE) Na sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla sa uskutočnil duchovný vrchol púte gréckokatolíckych veriacich v Ríme. Na eucharistickej slávnosti, ktorej predsedal Svätý Otec František v Bazilike sv. Petra, sa zúčastnilo vyše 500 slovenských pútnikov. Svätý Otec v homílii vyzdvihol potrebu prijatia pravého oslobodenia. Cirkev hľadí na dvoch obrov viery, ktorí uvoľnili moc evanjelia vo svete jedine vďaka tomu, že boli prv sami oslobodení stretnutím sa s Kristom. „Ak sa nás dotkne Pán, aj my budeme vyslobodení, a potrebujeme byť stále vyslobodzovaní, lebo iba slobodná Cirkev je vierohodnou.“ To, čo nás robí neslobodnými, je vlastná predstava o dokonalosti, duchovná strnulosť, strach z nepochopenia a neúspechu. V tomto všetkom nás oslobodzuje sám Boh a skrze nás oslobodzuje aj celú Cirkev. Eucharistická liturgia bola obohatená prítomnosťou tridsiatich štyroch novovymenovaných arcibiskupov metropolitov z celého sveta. Svätý Otec im posvätil páliá ako znak ich novej pastierskej služby. V závere chór zaspieval mariánsku antifónu Salve Regina, počas ktorej Svätý Otec zotrval pred vystavenou milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky a uctil si ju bozkom. Slávenia sa už tradične zúčastnila delegácia ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu vedená metropolitom Emanuelom.

V popoludňajších hodinách sa pútnici presunuli do Baziliky sv. Jána v Lateráne, matky všetkých katolíckych chrámov sveta. Veľkolepú baziliku naplnili nielen stoličkami, ale predovšetkým oslavným mariánskym hymnom – akatistom. Tento špeciálny Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke zložil o. Marko Durlák a v poetickej forme zobrazuje historicko-duchovné okolnosti fenoménu milostivej ikony Bohorodičky v Klokočove.  Na záver sa prítomným prihovoril J. Em. kardinál Jozef Tomko. Vyzdvihol Máriinu oddanosť Božiemu pozvaniu ku dielu spásy a nabádal veriacich zložiť všetku svoju biedu, špinu a zlobu k jej nohám. Svojím rozvážnym hlasom vyzval k hľadaniu pokoja na Slovensku, v Európe i vo svete skrze vzájomné zmierenie. Nakoniec vyjadril svoj dôverný vzťah ku Klokočovu a odporúčal vzývať Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca i východnými mariánskymi hymnami. Vladyka Cyril Vasiľ poďakoval kardinálovi Jozefovi za jeho celoživotný prínos a venoval mu špeciálne vyrobenú ikonu Klokočovskej Matky. Umeleckým doplnkom stretnutia bola báseň „Klokočovskej Matke“, ktorú predniesol o. Michal Hospodár.

Na slávnosti boli prítomní veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky, pani štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR Ingrid Brocková a veľvyslankyňa SR pri Taliansku Karla Wursterová.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Byzantinos / Peter Hric, Dávid Kováč, Samuel Slota