Ferenc pápa új megyéspüspököt nevezett ki a Kassai görögkatolikus egyházmegye élére

Kassa, június 24. (TSKE) Ferenc pápa elfogadta Milan Chautur, CSsR, kassai megyéspüspök lemondását a Kassai görögkatolikus egyházmegye pasztorális vezetéséről, és egyúttal kinevezte Cyril Vasiľ SJ, a Kassai görögkatolikus egyházmegye eddigi sede plena apostoli kormányzóját a nevezett egyházmegye megyéspüspökévé, meghagyva számára az érseki méltóságot. A TK KBS-t erről a Szlovákiai apostoli nunciatúra értesítette. A megyéspüspök kinevezése a Szentatya törődését hivatott kifejezni a sajátjogú egyházak iránt, valamint igyekvését az Isten népének szilárd vezetőt biztosítani az üdvösség felé vezető útra. Ez a hír egyúttal imádságra való felhívás is a Kassai görögkatolikus egyházmegye új pásztoráért.

TSKE

foto: Bzyantinos