Majáles v Trebišove

Košice 30. máj (TSKE)Dňa 27. mája sa v Trebišove uskutočnil Majáles rodín. Rodinnú atmosféru podujatia umocnili svojou prítomnosťou všetky generácie farnosti. Majáles modlitbou a príhovorom otvoril protopresbyter o. Dušan Seman. Program pripravila mládež s deťmi. Celá zábava bola príležitosťou byť znovu spolu a nadviazať nové priateľstvá.

TSKE informoval Tomáš Muszka