Na košickom sídlisku Furča oslávili 20 rokov od posviacky chrámu

Košice 14. máj (TSKE) V nedeľu 14. mája privítalo spoločenstvo farnosti Božej Múdrosti na košickom sídlisku Košice-Dargovských hrdinov (Furča) arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ v sprievode o. Martina Mráza, kancelára Eparchiálneho úradu a predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda. Pri príležitosti 20. výročia od posviacky miestneho chrámu vladyka Cyril slávil archijerejskú sv. liturgiu v miestnom chráme. V úvode sv. liturgie všetkých prítomných privítal domáci farár, o. Jozef Matejovský a o. Michal Galmus, výpomocný duchovný farnosti.
Otec arcibiskup vo svojej homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o uzdravení slepého od narodenia. Ako vladyka Cyril zdôraznil, vďaka Ježišovi sa človeku otvára nový svet. Preto nie všetko, čo vnímame ako zlo, musí byť zlom. Všetko v našom živote môže byť prostriedkom zjavenia sa Božej moci. Celej farnosti vladyka zablahoželal k jubileu a pripomenul, že aj jubilujúci chrám Božej múdrosti je zasvätený Múdrosti, ktorá chce sprostredkovávať človeku svetlo Božej pravdy a krásu  duchovného sveta.
Celú slávnosť v priamom prenose vysielala TV LUX. Po sv. liturgii, ktorú svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc, nasledoval ešte sprievod okolo chrámu.
Gréckokatolíci začali sláviť svoje liturgie na sídlisku Furča v provizórnych priestoroch krátko po páde komunistického režimu. Prvá spoločná liturgia bola slávená 10. marca 1991. Po stabilizácii spoločenstva a vzniku farnosti bol získaný v 90.tych rokoch vhodný pozemok na stavbu chrámu. Ten bol dokončený a slávnostne  posvätený 4. mája 2003 vladykom Milanom Chauturom CSsR, vtedajším košickým eparchiálnym biskupom, .

TSKE

Foto: Marián Horňák a Samuel Bombár