Odpustová slávnosť na Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach

Košice 18. máj (TSKE) Vo štvrtok 18. mája 2023 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávila za prítomnosti vladyku Cyrila, kancelára Košickej eparchie o. M. Mráza a miestnych správcov farností oboch obradov školskú odpustovú slávnosť. Po sv. liturgii sa žiaci, zamestnanci školy i pozvaní hostia presunuli do priestorov školy, kde prebiehal zábavno-súťažný program, ktorý moderoval duchovný správca školy o. Peter Pacák. Veľmi vyrovnaný súboj dvoch družstiev, ktorým velili vladyka Cyril na jednej strane a riaditeľ školy o. Marek Horňák na strane druhej, skončil remízou, a tak si sladkú odmenu odniesli všetci – súťažiaci i skvelé publikum.

TSKE informovala Erika Klobošičová

Foto: CZŠ sv. Gorazda