Prehliadka detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach

Košice, 15. 4. 2024 (TSKE) Tohtoročná nedeľa o myronosičkách patrila v Michalovciach obnovenému mládežníckemu podujatiu, ktoré organizuje Rada pre mládež Košickej eparchie. V Mestskom kultúrnom stredisku sa uplynulú nedeľu, 14. apríla, uskutočnil 11. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Po päťročnej prestávke, zapríčinenej mnohými okolnosťami, krásu svojich hlasov a darov od Boha prišlo prezentovať tohto roku 11 speváckych zborov: zbor bl. Metoda Dominika Trčku z baziliky Minor z Michaloviec, zbor sv. archanjela Michala z farnosti Koromľa, UNIPAS zborik z Košíc, farský mládežnícky zbor z farnosti Trnava pri Laborci, zbor Cherubín z farnosti Trebišov, zbor z farnosti Lastomír, zbor Cherubíni z farnosti Košice - Ťahanovce, zbor Sinaj z farnosti  Lastovce - Michaľany, zbor Aleluja z farnosti Falkušovce, zbor Deti Svätého Ducha z farnosti Slavkovce a zbor Juríčatá z farnosti Novosad.

Prehliadka sa konala pod patronátom vladyku Cyrila Vasiľa SJ, košického eparchiálneho biskupa, ktorý svojím požehnaním a slávnostným úderom na gong otvoril toto podujatie a mladým zaželal mnoho síl pri spievaní. Svojím pozdravným slovkom sa k nám prihovoril aj primátor mesta Michalovce, pán Miroslav Dufinec. A práve vďaka značnej podpore mesta Michalovce, MsKS v Michalovciach, bohuznámym dobrodincom a dobrovoľníkom, sa podarilo organizátorom pripraviť pútavé podujatie. Spojitosť spevu s osobou patróna tejto akcie, blaženého Metoda Dominika Trčku, všetkým priblížil redemptorista o. Daniel Atanáz Mandzák, šéfredaktor časopisu Misionár. Zdôraznil, že Dominik Metod Trčka počas spievania koledy vo väzení sa priznal nielen ku spevu, ktorý bol zakázaný, ale aj ku kolede, teda k náboženskému aktu, k modlitbe spevom.

Diváci zažili i milé prekvapenie v podobe gospelového hosťa, kapely Chaldea. Ich kvalitné a duchovné vystúpenie vyvolalo radosť i zimomriavky malých i veľkých divákov. Spolu s vladykom Cyrilom a primátorom mesta tvorili pomyselnú porotu, ktorá krátkym slovom povzbudila a ohodnotila každý zbor po jeho vystúpení. Akcia bola doplnená sprievodnými atrakciami: tombolou, fotostenou a diváckym hlasovaním o cenu sympatie, ktorú nakoniec vyhral zbor Deti Svätého Ducha z farnosti Slavkovce. Prehliadka zaujala širokú verejnosť a kinosála sa naplnila vyše 400 ľuďmi, čo len potvrdilo fakt, že ešte existuje generácia mládeže a detí, ktorá chce chváliť Boha a rada prežíva svoje vzťahy i v rámci širšieho spoločenstva.

autor: o. Emil Zorvan

fotografie: Marcela Pinterová, Pavol Obraz