Aprílová fatimská sobota

Košice, 8. apríl (TSKE) 6.4.2024 sa konala pravidelná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal posvätným ružencom, ktorý spevom doprevádzali veriaci z Bačkova pod vedením pani Andrey Jurkovej. Paschálnu hodinku sa modlil otec Juraj Tomáš z farnosti Zemplínska Teplica. Katechézu na temu "Modliť sa spoločne s Cirkvou" si pripravil otec Mário Cserép z farnosti Dvorianky.

Vyvrcholením fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup a kazateľom bol vladyka Milan Chautur CSsR., emeritný košický biskup. V homílii vyzdvihol práve Presvätú Bohorodičku ako Spolutrpiteľku, ktorá nám pomáha aj v našich každodenných problémoch. Po zaambonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k bl. Metodovi Trčkovi. Na záver svätej liturgie vladyka Cyril poďakoval vladykovi Milanovi za homíliu i redemptoristom za čas prežitý v bazilike počas zimných mesiacov, následne vladyka Cyril všetkých pozval na májovú fatimskú sobotu do Klokočova, kde zároveň bude aj odpust mladých. Svätú liturgiu doprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením MUDr. Márie Gofusovej.

Marek Bogdaň

Foto: Maroš Dupnák, CSsR