Farský tábor v Herľanoch

Košice 9. júla 2024 (TSKE) V dňoch 1.-5. júla sa 74 účastníkov z farnosti Košice – Staré mesto stretlo opäť zas a raz na tábore v Herľanoch. Nosná téma tábora bola “Leví Kráľ”. Počas krátkych katechéz a prác v skupinke si účastníci na základe jednotlivých častí filmu predstavili témy v poradí: Som Božie dieťa, Život v kráľovstve, Priateľstvo a Jednota s Otcom. V pondelok si každý z účastníkov vyrobil svoj náramok s menom s myšlienkou, že náš Boh je ten, ktorý nás pozná najlepšie, dokonca lepšie ako my sami seba. Večerný program sa niesol v duchu zábavy, ktorá sa zakončila pozeraním filmu. V utorok si účastníci pripravili darčeky pre kráľa a potom sa vrhli do dňa plného aktivít. Monopoly doobeda a poobede to, čo nesmie chýbať na žiadnom tábore, futbalový turnaj. Večer bola na programe hra Tipni si, kde sa dozvedeli zaujímavosti z mnohých tém. Streda začala príjemnou prechádzkou cez les až na lúku, kde si oddýchli pri príjemnej aktivite a volejbale. Poobede zavítala vzácna návšteva, emeritný biskup Milan Chautur. Po spoločnej modlitbe a krátkom povzbudzujúcom príhovore prišli hasiči, ktorí so sebou priniesli aj všelijaké náradie, hadice a prístroje, ktorými pomáhajú ľuďom v rôznych situáciách. Na záver sme mali skvelú penovú šou spojenú s príjemnou oblievačkou. Večerný program sa niesol v téme Nikto nie je dokonalý. Vo štvrtok boli pripravené taktiež skvelé aktivity, vodná olympiáda a žetónový beh. Poobede však nastala oslava, ktorá pokračovala až na každoročnú večernú štvrtkovú opekačku. V piatok sa tábor končil a účastníci sa pobrali domov naplnení Svätým Duchom.

Rastislav Pintér