Odpustová slávnosť v Dlhom Klčove

Košice, 4. september (TSKE) Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky a veriaci v Dlhom Klčove vstúpili chrámovým sviatkom, 15. augusta 2023, do jubilejného roku 100-ročnice miestneho chrámu. V rámci jubilejných slávení, v nedeľu 3. septembra 2023, slávili svoju odpustovú slávnosť. Pozvanie predsedať sláveniu Eucharistie prijal preosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, ktorý priznal, že tento chrám navštívil vôbec prvýkrát. 

Vo svojej homílii pozornosť prítomných pútnikov zameral na svätosť. Presvätú Bohorodičku predstavil ako najkrajší príklad jej osobitnej svätosti a osobitného vyčlenenia pre Boha, lebo niečo posvätné znamená že bolo vyčlenené pre Boha. Povedal: „Patrila plne Bohu, preto ju voláme vždy-Panna Mária, nepatrila žiadnemu mužovi, patrila iba Bohu. Zažila osobitné vyvolenie. Bola vyčlenená. Nestratila nikdy svoju výnimočnosť tohto vyvolenia. V jej živote sa prejavila osobitným spôsobom Božia moc... Ba dokonca aj jej telo, ktoré sa stalo miesto prebývania Boha, bolo osobitne uchránené od rozpadu a to si pripomíname vo sviatku Uspenija... Jej telo bolo posvätené a jej nanebovzatie je už predobrazom vzkriesenia nášho tela.“ Podľa príkladu presvätej Bohorodičky potom vladyka Cyril upriamil pozornosť ľudí na osobitné povolanie každého človeka k svätosti, k vyčleneniu pre Boha. „Už samotný náš život je posvätným darom, je prejavom Božej moci...Každý je prejavom Božej lásky, Božej moci a Božej svätosti.“ V závere príhovoru Vladyka všetkých povzbudil slovami: „Dnešný sviatok, naše dnešné stretnutie pri spomienke na Uspenije, Nanebovzatie presvätej Bohorodičky, ale aj pri spomienke na začiatok osláv tohto chrámu je pre nás výbornou príležitosťou k tomu, aby sme uvažovali o našej dôstojnosti ako mieste, v ktorom sa prejavuje Božia svätosť.“

K Božiemu úsiliu budovať v našom živote skrze Cirkev našu osobnú svätosť určite patrí aj výnimočný dar Apoštolskej penitenciárie, a to milosť získavať plnomocné odpustky v tomto jubilujúcom chráme až do zavŕšenia 100-ročnice, ktoré by sa malo udiať slávením odpustu Uspenija, 25. augusta 2024. Dovtedy budú každý mesiac ponúkané v tomto chráme osobitné slávenia, aby sme spoločne ako rodina Cirkvi, rástli v svätosti ako pútnici na ceste do večnosti.  

Odpustovú slávnosť sprevádzala svojou hrou a spevom miestna gospelová kapela Jonah a pozvanie prijali aj piati kňazi s manželkami a rodinami, ktorí pochádzajú z Dlhého Klčova. Na pamiatku darovali veriaci vladykovi Cyrilovi kópiu zaprestolnej ikony presvätej Bohorodičky vo forme výnimočnej mozaiky, ktorú tvorí 10.800 farebných kolíčkov a skladali ju deti z deviatich rodín miestneho farského spoločenstva. Videozáznam odpustovej slávnosti je možné pozrieť na portáli youtube pod názvom Logos Tv - Dlhé Klčovo.

Pozývame všetkých, aby rovnako prijali naše pozvanie navštíviť tento nádherný obnovený byzantský chrám, ktorý bude v roku 2024 sláviť sté výročie posvätenia a získali tak rovnako plnomocné odpustky na mieste, ktoré je v pamäti miestnych obyvateľov odovzdávané ako miesto zjavení presvätej Bohorodičky Panny Márie v rokoch 1922-1923. Nech na príhovor Presvätej Matky aj my rastieme v osobitnom vyčlenení seba samých a svojho života pre Boha, aby sme mu patrili na Zemi a raz po celú večnosť. 

TSKE informoval o. Patrik Székely, miestny správca farnosti

Foto: Tomáš Kočiš