A Klokocsói Istenszülő – Zemplén pártfogója

Kassa, március 21 (TSKE). Március 25.-én, csütörtökön – a Legszentebb Istenszülő Örömhírvételének ünnepén – a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház minden templomában felolvasásra kerül a Keleti egyházak kongregációjának azon dekrétuma, amely kijelenti, hogy a Klokocsói Istenszülő ezentúl Zemplén-régió pártfogója, és az egész Görögkatolikus egyházban ünneppé emeltetik a Csodatevő Klokocsói könnyező Istenszülő kegyképének emléke.

A Klokocsói Istenszülő Zemplén pártfogójává emelésének kérelmével, valamint annak ünneppé emelésével tavaly kereste fel a Szlovákiai Görögkatolikus hierarchák tanácsa a Keleti egyházak kongregációját Rómában. Ezen kérelmeket a Felső- és Alsó Zempléni régiók városai polgármestereinek, valamint önkormányzatainak, továbbá Mons. Bernard Bober, kassai rómaikatolikus érsek-metropolita, és Juraj Stránsky, kassa-nagymihályi ortodox érsek támogatásával nyújtotta be, Klokocsói kegykép könnyezésének 350. évfordulója alkalmából.

Klokocsó, mai nevén Hajagos, Kelet-Szlovákia, de ugyanúgy a Zempléni régió legismertebb Mária-zarándokhelyei közé tartozik. A helyi templom, mely a Legszentebb Istenszülő elhunyta ünnepének van szentelve, az egyik legnagyobb tiszteletben tartott Istenszülő-ikont rejti, melynek eredetije 1670-ben könnyezett. A 17. század politikai, szociális és vallási káosza közepette, éppen Klokocsón tűnik fel először a könnyező Istenszülő-ikonok jelensége. Az évtizedek során a könnyezés más Istenszülő-ikonokon megismétlődött Felvidék, Kárpátalja, Erdély, valamint az Alföld északi részének egyes görögkatolikus templomaiban. A Klokocsói könnyező ikon eredetijének eltűnésével, a Klokocsói Istenszülő tisztelete nem szűnt meg, sem annak emléke nem halványodott. A Zempléni régió népe a kezdetektől fogva védelmezőjeként tekintett rá, és tisztelete mára már a Kelet-Szlovákiai lelkület részévé nőtte ki magát. A görögkatolikusok, rómaikatolikusok és ortodox keresztények körében üzenete mindmáig él.

A Klokocsói ikon legújabb történelme, valamint annak lelki üzenete „Az Istenszülő Szlovákia kulturális történelmében – Zemplén Pártfogójának könnyező kegyképe” címmel jelent meg 2020-ban, melyet a Ján Stanislav SAV Szlavisztikai intézmény adott ki.

Ezen dekrétum nyilvánosságra hozásáról a Szlovákiai Görögkatolikus hierarchák tanácsa legutóbbi ülésén döntött, idén februárban. A dekrétum nyilvánosságra hozása eredetileg 2020 decemberére volt ütemezve, a Szentszék állami titkára, Pietro Parolin kardinális Szlovákiai látogatásának idejére, mely a kardinális egészségi problémái és a pandémiai helyzet miatt bizonytalan időre el lett halasztva. A vírushelyzet miatt a jubiláló Klokocsói kegykép zarándoklata is el lett halasztva, melyet 2021. június 29.-én, Szent Péter és Pál, apostolfejedelmek ünnepén fogad majd Ferenc pápa a Vatikánban. 2021. augusztus hónap harmadik vasárnapjára lett továbbá halasztva a Klokocsói könnyező kegykép 350. jubileumi évének főünnepsége is.

A Zemplén pártfogójáról szóló dekrétum kijelentésének alkalmából, Cyril Vasiľ SJ érsek, a Kassai görögkatolikus egyházmegye apostoli kormányzója, 2021. március 25.-én, csütörtökön, 17 órai kezdettel nagy alkonyati istentiszteletet végez Aranyszájú Szent János isteni Liturgiájával, melyet a TV Zemplín és a TV Logos élőben közvetít.

TSKE

Fordította: Dévald Dániel

Fotó: Dávid Kováč