Magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra

Kassa, szeptember 28. (TSKE) - Szlovákiai magyar esperesi kerület hívei és papjai zarándokoltak el Máriapócsra szeptember utolsó hétvégéjén. Kilenc órai kezdettel megkezdődőt a gyónási lehetőség, 10 órakor Kecskés Gábor atya vezetésével megkezdődőt a Akathisztosz a Szűz Anyához és utána a Szent liturgia, amelynek kezdetén Fülöp érsek-metropolita atya köszöntötte a határon túli görögkatolikus testvéreinket. A Szent Liturgiát a görögkatolikus helynök, Bohács Béla atya vezette, ahol bemutatta az új magyar nyelvű liturgikont, a homíliába Szűz anyánknak a életútjáról beszélt, melyben elmagyarázta, hogy miért is hívjak Szűz anyánkat Boldogságosnak, azért volt boldog, mert Isten útján járt és mindig hitt benne, mint mikor találkozott az angyallal is válaszul azt mondta legyen a te akaratod szerint. Azért nekünk is követni kell a példáját es hinni kell, akkor megleljük a boldogságot, amit Isten nyújt nekünk. Liturgia végén Parakliszt imádkoztak, aztán megáldották a kegytárgyakat, mindenki megköszönte Szűz anyánknak az ottlétet és haza indultak a hívek papjaikkal, reménykedve, hogy jövőre visszatérhetünk a Máriához drága Szűz anyánkhoz hogy letegyük terheinket kéréseinket, és hálát tudjunk adni.

Kasko Péter

Fotó: Mosolygó Borbála