Népszámlálás 2021

„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt”.

(Mt 10,32)

NÉPSZÁMLÁLÁS 2021

Az idei népszámlálás meghatározó a szlovákiai magyarság jövője szempontjából. Arról dönthetünk, hogy megmaradunk-e erős közösségként szülőföldünkön, vagy „mint oldott kéve”, széthullunk a 21. század forgatagában.

A népszámlálás eredménye előrevetíti a felvidéki keresztény magyarság jövőképét és társadalmi helyzetének alakulását az elkövetkező esztendőkben. Minél többen vagyunk, annál erősebb a közösség, amelyhez tartozunk. Ugyanakkor, ha jelentősen csökken a vallási és nemzeti hovatartozásukat vállalók és megjelölők száma, fennáll a veszélye egyházi és kulturális szervezeteink és érdekképviseleteink felmorzsolódásának is, ami nagy veszteség lenne mindannyiunk számára. Hogyan őrizhetjük meg hitünket és kultúránkat több mint egy évszázadnyi kisebbségi létben, a gyorsuló globalizációs folyamatok között? Lesz-e még néhány évtized múlva városainkban és falvainkban magyar óvoda, iskola, színház, anyanyelvünkön hallgathatjuk-e templomainkban Isten igéjét, és magyarul mondjuk-e a Miatyánkot? Ha elveszítjük gyökereinket, az jelentős számbeli veszteséget eredményezhet a szlovákiai keresztény magyarság soraiban.

Hamarosan megszámláltatunk. Rajtunk múlik, hogy kevésnek találtatunk, vagy vállalva önmagunkat, érvényesíthetjük jogainkat.

Görögkatolikus egyházunk magyar papjai tisztelettel kérik a magyar híveket: közös jövőnk érdekében vállalják hitvallásukat, nemzetiségüket és anyanyelvüket!

Szlovákiában a népszámlálás az idén két szakaszban zajlik csak elektronikus formában. A kérdőívet a születési szám megadásával vagy a weboldalon, vagy mobil alkalmazáson lehet kitölteni február 15. és március 31. között. 

Ne feledjük: magyarnak lenni Szlovákiában természetes és megtartandó érték!

Bohács Béla - püspöki helynök

Fotó: Internet