Új püspöki helynökök a Kassai görögkatolikus egyházmegyében

Košice 15. september (TSKE) A Kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett székesegyház címünnepének előestéjén, szeptember 12.-én, szombaton, két új püspöki helynök lett kinevezve. A kisbemenet alatt, az Isteni Liturgia első részében, mikor a papság az Evangéliumos könyvvel kivonul a templom közepére, a két új helynök atya átvette Cyril Vasiľ érsek atyától a díszes arany mellkeresztet, mint hivataluk jelvényét.

Ifj. ThDr. Bohács Béla PhD., a kassai magyarajkú hívek lelkiatyja, püspöki helynökké lett kinevezve a Kassai görögkatolikus egyházmegye magyarajkú hívei számára. A kassai főpap atyák egyúttal rábízták a nemzetközi együttműködés és projektek területét.

A ruszin és ukrán hívek számára püspöki helynökké Kassián Kamil Drozd szerzetespap, nagykuncfalvai (Nagykuncfalva/Helcmanovce) adminisztrátor, az egyházmegyei hivatal aktuáriusa lett kinevezve.

Az egyházjog szerint a megyéspüspök, vagy apostoli adminisztrátor az általa szabadon kiválasztott áldozópapot helynökévé nevezheti, aki ezután az egyházmegye bizonyos területén, vagy ügyeiben, illetve a hívek egy bizonyos csoportja számára püspöki főhelynököt illető hatalommal rendelkezik.

A Kassai görögkatolikus egyházmegyét, főként annak székhelyét, Kassát, az utóbbi években egyre több fiatal veszi célba. Kassa városa elegendő munka- és gazdasági lehetőséget kínál, ezért a görögkatolikus főpapok szem előtt tartják, hogy a hívők ezen csoportjának ki legyenek elégítve az alapvető lelki szükségletei. Az utóbbi években egyre intenzívebb a magyar-, illetve a ruszinajkú hívek érdeklődése. Különös figyelmet érdemelnek azok a bizánci szertartású ukrán hívek, akik munkájuk és tanulmányaik miatt Szlovákia keleti részén telepednek le. Az utóbbi hónapokban megalapított két egyházközség Kassa területén, valamint a két püspöki helynök kinevezése, tehát a Kassai görögkatolikus egyházmegye igyekezetét hivatott kifejezni, hogy megfelelő választ találjon a világ jelen kihívásaira.

Pre TSKE preložil: Dévald Dániel

Foto: Peter Hric - Byzantinos