Kárpát- medencei keresztény értékek elnevezésű fotókiállítás Kassán

A szesztai görögkatolikus egyházközségünk a mellette működő Keresztény-Nemzeti Értékek Megmaradásáért Egyesületünk, karöltve a társszerzőinkkel a magyarországi KÉSZ – Keresztény Értelmiségi Szövetséggel a KÁMME - Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvánnyal - Kárpát- medence értékei címmel fotókiállítást szervezett Kassán a Thália Színház Márai Stúdiójában, 2022.november.25.-én. A KÁMME által kiírt fotópályázatra beérkezett kárpát-medencei magyar fotósok képeiből összeállított vándorkiállítás 24. állomása Kassa.

A kiállítás megnyitóján képviseltette magát a KÉSZ és a KÁMME vezetősége Keresztes Dénes személyében, aki a KÉSZ országos elnökhelyettese.

 A helyi és magyarországi történelmi egyházak képviseletében részt vett és köszöntőt mondott Mons. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, főtiszteletű Géresi Róbert a szlovákiai református püspök, Mons. Pásztor Zoltán kassai római katolikus helynök és főtisztelendő Bohács Béla kassai görögkatolikus helynök.

A rendezvényen természetesen képviseltette magát a kassai főkonzulátus is dr. Hetey Ágota főkonzul asszony és dr. Barta Zsófia Zsuzsanna konzul személyében, valamint a helyi magyar politikai és civil élet képviselői. A rendezvényen részt vett továbbá számos egyházi személy és a kiállítást és a megnyitót megtisztelő érdeklődő Kassáról és a környező falvakból.

A kiállítás ünnepélyes megnyitója a Szentlélek segítségül hívásával kezdődött, amelyet a Az Atya tékozló gyermekei zenekar vezetett Hímből. Utána a rendezvény házigazdája Dr. Vakles Attila szesztai esperes - parókus, egyesületi elnök köszöntötte a jelenlévőket, ismertetve a programot és az egyesület tevékenységét. Ezt követően az Az Atya tékozló gyermekei zenekar zenés dicsőítést tartott a jelenlévőknek. A dicsőítés után következtek a köszöntők. Elsőként Mons. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita szólt a jelenlévőkhöz, aki a helyes hazaszeretetről, magyarságtudatról és identitásról beszélt. Kiemelte, hogy nagyon nehéz helyesen megfogalmazni azt, hogy miért szeretjük a hazánkat, nemzetünket, és hogy hogyan tartsuk meg identitásunkat. A Szentháromság belső életéből kiindulva hangsúlyozta a kölcsönös önátadás fontosságát. Az Atya teljes mértékben átadja magát a Fiúnak a Fiú is teljes mértékben visszaadja önmagát az Atyának és a kettejük szeretetének, önátadásának a megtestesülése a Szentlélek személye. Valahogy így kell magunkat átadni a közösségnek, nemzetnek, amelyet szolgálunk, és megélni identitásunkat nekünk magyaroknak is az anyaországban és a határon túl.

Főtiszteletű Géresi Róbert szlovákiai református püspök köszöntőjében az alkotásból indult ki. Isten a teremtés alkotásában is megmutatkozik, amit a kiállított képek is ábrázolnak hangsúlyozta.

Dr. Hetey Ágota főkonzul asszony köszöntőjében kifejezte örömét, hogy ilyen kiállítás megvalósulhat Kassán a Thália Színház Márai Stúdiójában a görögkatolikus egyház és egyesülete szervezésében. Ismertette továbbá Magyarország kormányának legfőbb nemzetpolitikai tevékenységét az elmúlt tizenket évben és kiemelte, hogy a határon túli egyházakra úgy tekint a magyar kormány, mint stratégiai partnerekre a nemzetpolitikai célok megvalósulásában.

Végül de nem utolsó sorban Keresztes Dénes a KÉSZ országos alelnöke ismertette és nyitotta meg a kiállítást, melynek két témája: Csíksomlyó és a pápalátogatás, illetve Kárpát-medencei keresztény értékek. Bemutatja, hogy ezeréves keresztény gyökereink szerte megtalálhatóak a Kárpát medencében, erre emlékeztetnek ezek a fotók. „Mára Csíksomlyó nem csupán egy katolikus búcsújáróhely, hanem a világ keresztény magyarságának találkozóhelye is felekezettől függetlenül. Erre emlékeztet Péter András fényképe: mi magyarok a Kárpát-medencében és a a világban Voltunk, vagyunk, leszünk, és mi, keresztények a Kárpát-medencében, Euróoában és a világban is Voltunk, vagyunk, leszünk!”

A köszöntők után a résztvevők megtekintették a kiállított fotókat és a közös agapé-szeretetlakoma alkalmával érezhető volt az az öröm és közösségi élmény, amelyet a közös találkozás, az elhangzott köszöntők, a fotók megtekintése és zenés dicsőítés hozott létre a résztvevőkben.

A magyarságért érzett felelőségünk tudatában egyesületünk éppen ezért olyan programokat szervez az év folyamán, amelyek elősegítik és megerősítik a helyi közösségek keresztény-nemzeti identitását.

Ilyen rendezvény volt Kassán a megszervezésre kerülő fotókiállítás is, amely nagy mértékben hozzájárult a közösségeink pandémia utáni életének felpezsdüléséhez és megerősítette az összetartozásunk tudatát.

Összeállította:  Dr. Vakles Attila, szesztai esperes - parókus

Fotó: