A magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra

Kassa, szeptember 26. (TSKE) Szeptember 25-én, szombaton került sor a magyar esperesi kerület híveinek éves zarándoklatára Máriapócson. Mintegy 200 hívő és 15 pap vett részt rajta. A járványhelyzet miatt a lerövidített liturgikus program 10:30-kor szent liturgiával kezdődött, majd paraklisszal zárult a legszentebb Istenszülő ikonja előtt. A liturgia előtt a papok a bazilika körüli külső téren kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét.

A szent liturgia kezdetén Bohács Béla atya, a magyar hívek helynöke köszöntötte a jelenlévőket. Örömét fejezte ki, hogy két hosszú év után a hívek újra találkozhatnak az egyik legnépszerűbb zarándokhelyen, és együtt imádkozhatnak mennyei Édesanyánkhoz, bár korlátozott létszámban, de annál nagyobb bizalommal.

Cyril Vasiľ, kassai megyéspüspök homíliájában méltatta Mária alázatosságát, melynek okán Isten őt választotta ki Fia megtestesülésének eszközévé. És ez az oka annak is, hogy kinyilatkoztatásaiban Mária többnyire alacsony társadalmi rétegű személyeken, gyakran szegény környezetben élő gyermekeken keresztül üzen a világnak. A csodás könnyezés helye Máriapócson is az eredeti szegény fából készült templom volt. Isten a megalázott szegénység és az egyszerűség mindezen körülményeit választja, hogy megmutassa szeretetét és közelségét az emberhez.

A Máriapócsi kegykép nem nagy mesterek műve, és nem híres galériáknak készült. Egyszerűségében emlékeztet bennünket Mária erényeire, amelyek révén ő naggyá vált Isten szemében. Ezért boldognak hirdeti őt minden nemzedék - a miénk is, mert nagy dolgokat cselekedett vele a Hatalmas.

Végül, Vaszily József atya, a magyar esperesi kerület esperese megköszönte minden jelenlévő részvételét, és reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben a hagyományos zarándoklatokat újra megtartják a program és a hívők számának korlátozása nélkül.

TSKE

 Fotó: Vaszily Enikő / Puskár Diana