Dokonalá ľútosť a duchovné prijímanie - príhovor vladyku Cyrila Vasiľa

Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedeľe bez kňaza

Uctenie pláščanice bez kňaza

Posvätenie paschálnych pokrmov bez kňaza

Stiahnite si a vytlačte doma pláščenicu (formát A4)

Stiahnite si a vytlačte doma ikonu Vzkriesenia (formát A4)


Kliknite na ikonu pre stiahnutie