Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Aktuálni kňazi farnosti


Vojtech Biačko

Peter Horváth

Marek Iľko

Martin Miňo

Tomáš Muszka

Martin Pavúk

Dušan Seman

Milan Tomáš


História kňazov farnosti


Milan Tomáš

Jozef Matejovský

Dušan Seman

Martin Mati

Dušan Seman

Peter Bombár

Miroslav Mihalčo

Peter Labanič

Marcel Gecej

Patrik Jurko

Stanislav Zimovčák

Tomáš Muszka

Martin Pavúk

Marek Badida

František Fedorišin

Vladimír Geletka

Emil Zorvan

Kamil Ganóczy

Slavomír Čekan

Dominik Rebják

Milan Diheneščík

Juraj Moščák

Milan Tomáš

Vladimír Hűbler

Vojtech Biačko

Peter Horváth

Marek Iľko

Martin Pavúk

Radoslav Šimko

Pavol Pastornický

Martin Miňo

Tomáš Muszka

Aktívne filiálky


Nový Majer


Aktuality z farnosti