Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica

Košice, 11. jún (TS KE) Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Pred začiatkom svätej liturgie vladyka Milan posvätil novú čašu, diskos a hviezdicu. Svätú liturgiu spevom sprevádzal novovzniknutý detský zbor. Slávenie sviatku sa zavŕšilo molebenom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

TS KE informoval Juraj Tomáš