V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi

Košice, 18. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia posvätenia Cerkvi Povýšenia svätého kríža vo farnosti Porostov posvätil 16. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pamätnú tabuľu a obnovený interiér chrámu. Veriaci zároveň slávili odpustovú slávnosť na sviatok Povýšenia sv. kríža.

V homílii vladyka povzbudil veriacich k tomu, aby do chrámu, ktorý postavili naši predkovia, prichádzali hľadať blízkosť Boha, nachádzať pokoj a čerpať milosti. Veriaci farnosti vyjadrili vďaku všetkým pôsobiacim kňazom: otcovi Štefanovi Keruľ-Kmecovi, otcovi Petrovi Bombárovi a otcovi Ľubošovi Kovaľovi. Slávnosť obohatili svojou prítomnosťou aj pútnici z Prakoviec.

TSKE informoval Pavol Mihajlo