V Košiciach sa konali oslavy 1150. výročia zosnutia sv. Konštantína-Cyrila

Košice, 18. február (TSKE) Od smrti sv. Konštantína-Cyrila, apoštola Slovanov uplynulo 14. februára 1150 rokov. Od 10. februára do 17. februára prebiehala duchovná obnova a oslavy v Katedrále Košickej eparchie, kde boli vystavené relikvie sv. Koštantína-Cyrila, patróna eparchie.

Oslavy jubilea začali modlitbou nedeľnej večierne, počas ktorej košický eparcha Milan Chautur CSsR slávnostne priniesol ikonu sv. Cyrila a Metoda s ostatkami sv. Cyrila.

V pondelok na večernej svätej liturgii bol hlavným hosťom otec Marko Rozkoš, kancelár Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorý veriacim priblížil tému Obrana pravdy Božieho Zjavenia. Duchovný program dňa zakončil moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi.

Vrcholom utorkového programu bola svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. Nasledovala beseda s vladykom Milanom: Prečo sme sa zverili pod ochranu sv. Cyrila a Metoda?

Program stredy bol pod záštitou Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda. Na liturgii duchovný správca školy o. Martin Mati prezentoval tému: Evanjelium, ktorému je rozumieť. Nasledovala veľká večiereň zo sviatku Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila.

Vo štvrtok predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda otec Michal Hospodár na slávnostnej svätej liturgii predstavil tému: Dôstojnosť ľudskej osoby je nezrušiteľná. Program zakončil akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.

Pracovný týždeň zavŕšila svätá liturgia, ktorú slávil sekretár košického eparchu a hovorca Košickej eparchie otec Martin Mráz. Veriacim prezentoval tému: Dobrá ratolesť z dobrého koreňa vyrastá. Program dňa zakončilo premietanie filmu v pastoračných priestoroch miestneho farského úradu.

Život sv. Konštantína-Cyrila priblížil  počas sobotnej svätej liturgii otec Kassián Kamil Drozd, aktuár Košickej eparchie.

Vladyka Milan ukončí toto jubileum v nedeľu 17. februára 2019 o 9:00 slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Týždeň osláv jubilea sv. Konštantína-Cyrila bol zároveň aj Národným týždňom manželstva na Slovensku. Aj táto duchovná akcia chcela byť súčasťou ponuky pre manželské páry v tomto týždni.

Relikvie sv. Konštantína-Cyrila boli darom Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa. Osobne ich daroval v roku 2017 Košickej eparchii a vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému eparchiálnemu biskupovi, počas osláv 20. výročia zriadenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie.

TSKE

Foto: TASR/František Iván, KSPGS, Ján Maras