Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi

Košice, 28. máj (TS KE) Pri príležitosti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení spojeným so slávnostným ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávil 25. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu vo farskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Vladyka Milan vystríhal maturantov pred mylnými cestami, ktoré sa človeku ponúkajú a za vzor charakterného človeka dal sv. Jána Krstiteľa, ktorý si svoje svedomie uchránil pred dobovými myšlienkovými prúdmi.

V závere svätej liturgie sa prihovoril riaditeľ Peter Koščo a vysvedčenia maturantom odovzdal riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič. Ako poďakovanie za duchovnú formáciu , za odovzdávanie všetkých vedomostí a za formovanie charakterov štvrtáci predniesli básne a ďakovný príhovor, po ktorom svojím bývalým učiteľom podarovali ruže. Slávnosť sa zakončila spoločným obedom.

TS KE informovala Soňa Mrázová.