Medzinárodná mládežnícka pešia púť tohto roku začínala vo farnosti Kráľovský Chlmec

Košice, 21. august (TSKE) Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej Medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla názov „Kto sú moji príbuzní?“. Najviac očakávanú mládežnícku púť už dlhé roky organizuje Maďarská gréckokatolícka metropólia. Toho roku sa organizátori rozhodli pre štartovací bod na Slovensku, aby sa aj týmto spôsobom prehlbovali dobré vzťahy slovenských a maďarských gréckokatolíkov.

Pešej púte do cieľového mesta Máriapócs, ktorá trvala 6 dní s dĺžkou 148 km, sa zúčastnilo 300 mladých z Ukrajiny, z Rumunska, zo Slovenska a z Maďarska.

Organizáciu úvodného stretnutia v Kráľovskom Chlmci, priestory potrebné pre registráciu zúčastnených, nocľah v miestnom gymnáziu a v iných priestoroch mesta, občerstvenie, večeru a raňajky pre všetkých pútnikov zabezpečili miestni veriaci pod vedením správcu farnosti otca Istvána Mondok-Pálmayoho a protopresbytera Maďarského protopresbyterátu otca Jozefa Vaszilya.

V Cerkvi sv. veľkomučeníka Juraja sa program púte začal modlitbou Večierne a v nasledujúce ráno Utiereňou, ktoré viedol hajdúdorožský arcibiskup metropolita spolu s vladykom z Miskolca Atanázom Oroszom.

TSKE informovali Bernadeta Oláhová a István Mondok-Pálmay.