Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto

Košice, 23. máj (TS KE) Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. –18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto. Zbor obhájil umiestnenie spred dvoch rokov.

V priebehu troch dní sa v kultúrnom centre bialystockej filharmónie na večerných koncertoch predstavilo 30 zborov z 11 krajín súťažiacich v piatich kategóriach. Okrem už spomenutej kategórie amatérskych farských speváckych zborov, to bola kategória amatérskych svetských speváckych zborov; spevácke zbory umeleckých škôl; detské a mládežnícke a nakoniec profesionálne. Okrem Slovenska, ktoré zastupoval Kňazský zbor Košickej eparchie sa prezentovali spevácke zbory z Bieloruska, Bulharska, Libanonu, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Poľska, Ruska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Tento medzinárodný súťažný festival je najstarším a jedinečným festivalom tohto druhu nielen v Európe, ale aj na svete o čom svedčí fakt, že za 37 rokov sa tu prezentovalo viac ako 800 speváckych zborov z 38 krajín, nielen Európy, ale aj Ázie, Ameriky, Afriky, či Austrálie.

TS KE informoval Milan Gábor.