Kňazské rodiny Košickej eparchie sa učili zdravému životnému štýlu

Košice, 9. marec (TSKE) V Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove sa 9. marca konal kňazský deň Košickej eparchie, ktorý bol určený nielen pre kňazov, ale aj ich rodiny. Program začal spoločnou modlitbou Tretieho času a krátko sa prihovoril košický eparcha Milan Chautur CSsR. Do témy uviedol pripomenutím, že zdravie človeka pozostáva zo zdravého duchovného života, ale aj zdravého fyzického života.

Na tému Obezita a racionálna strava prednášala MUDr. Angela Molčányiová, PhD., internistka IV. Internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, pedagóg na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež v Ústave chemických vied.

Prezentovala vážne riziká ohrozujúce zdravie človeka, ktoré vyplývajú z obezity. Prirovnala časté jedenie k závislosti na alkohole a vysvetlila vznik tohto druhu závislosti. Napokon predstavila pomer stravy vhodný pre zdravie človeka.

Po krátkej prestávke program pokračoval formou otázok o zdravej výžive. Nasledovali krátke príspevky, ktoré mali za cieľ sprostredkovať kňazom dôležité oznamy. Dávid Kováč Google product expert podal najnovšie oznamy z GSuite prostredia.

Riaditeľka Cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Trebišove Eva Šimková prezentovala ponuku a výhody štúdia na škole. Ponuku štúdia na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja v Trebišove predostrel zastupujúci riaditeľ školy Martin Úporský. Napokon otec Dušan Škurla, predseda Prípravnej komisie na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Bratislave, odpovedal na niektoré neporozumenia ohľadne ochrany ľudského života od počatia zo strany kňazov.

Technický oznam ohľadne organizovaného Kvetného víkendu pre mladých predniesol otec Lukáš Vojčík, podpredseda Rady pre mládež Košickej eparchie.


TSKE

Foto: Byzantinos