Kantorský kurz III (2018/2019)


Milí kantori a priaznivci liturgického spevu.

POZOR ZMENA!!!
Kantorský kurz v Trebišove - termín 15. 12. NEBUDE.
Ďakujeme za pochopenie.

Aj v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať Kantorský kurz vo svojom treťom ročníku. Ide o príležitosť pre tých, ktorí aktuálne vykonávajú kantorskú prax vo farnostiach, ako i pre nových záujemcov o funkciu kantora v našich cirkevných spoločenstvách. Zámerom tohto výukového procesu je poskytnúť kantorom tak teoretické základy hudobného vzdelania ako i základnú orientáciu v liturgickom pravidle a tiež praktickú výučbu liturgického spevu.

Obsahom tejto školy kantorovania sú nasledovné okruhy tém:

1. Základy hudobnej náuky a hlasová výchova;
2. Liturgické pravidlo (cyklus tematických prednášok z liturgiky);
3. Spev stálych i menlivých častí bohoslužieb (liturgia v jazykovej modifikácii slovensky a cirkevnoslovansky, večiereň, utiereň, hlasy, samohlasy, irmosy, sobáš, krst, liturgické piesne...)
4. Vzhľadom k prebiehajúcemu procesu schvaľovania oficiálnych textov obradu pohrebu bude do kurzu aktuálne zaradená aj téma obradu pohrebu v novej textovej modifikácii.

Cieľovou skupinou, ktorú by sme chceli osloviť sú všetci, ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne liturgického spevu bez ohľadu na vek a hudobné, či liturgické vzdelanie.

V školskom roku 2018-2019 budú stretnutia prebiehať v dvoch mestách:

V Trebišove začne 22. septembra 2018 o 9.00 na cirkevnom gymnáziu v Trebišove.
Termíny stretnutí v Trebišove: 22.9., 29.9., 20.10., 27.10., 17.11., 24.11., 15.12. Na kurz pozývame všetkých kantorov, tých čo chcú pokračovať, tých čo si chcú precvičiť aj nových záujemcov. Všetkých pozdravujú a na stretnutia sa tešia o. Dávid Zorvan s manželkou.

Termín stretnutia v Košiciach na Eparchiálnom úrade 20.10.2018. Ďalšie informácie o stretnutiach v Košiciach zverejníme v blízkej dobe.