Festival duchovného umenia Svetlo duše Východ - Západ v Košiciach

Košice, 7. marec (TSKE) V Košiciach sa 1. marca uskutočnil 2. ročník festivalu duchovného umenia Svetlo duše Východ – Západ formou večera duchovnej hudby a vernisáže kolektívnej výstavy slovenských ikonopiscov "Chvíľa večnosti".

Program začal v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovným koncertom Zboru Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého z Košíc a rómskeho speváckeho zboru Vienala z Markoviec. Obidva zbory sa venujú interpretácii liturgickej a duchovnej hudby a vedie ich dirigentka Slávka Rudačková.

Duchovný večer pokračoval v Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka vernisážou výstavy "Chvíľa večnosti", ktorá predstavila reprezentatívny výber z tvorby dvanástich významných slovenských ikonopiscov – Emílie Dankovčíkovej, Jozefa Balberčáka, Miroslava Kosu, Petra Komišáka, Rastislava Timka, Róberta Demka, Viktórie Janočkovej, Pavla Bardzáka a ďalších. 70 diel rôznych ikonopiseckých škôl tvoria tabuľové maľby, kríže, ripidy, triptichy, mnohé veľkorozmerné. Sú vyhotovené klasickou technikou vaječnej tempery na šepsovanom podklade, prevažne lipovej doske. Zlatené sú 23 3/4 karátovým zlatom, niektoré striebrom. Všetky vystavené diela charakterizuje vysoká umelecká úroveň.

Vernisáž výstavy bola obohatená o popularizačnú prednášku ikonopisky Emílie Dankovčíkovej, ktorá prítomným priblížila stručnú históriu ikonopisu, techniku, kánon, symboliku a teológiu ikon.

Podujatie zrealizovalo združenie ResArtis v spolupráci s Centrom spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstava ikon v Centre spirituality Východ - Západ Michala Lacka /Dom Božského Srdca/ na Komenského 14 v Košiciach potrvá do 24. apríla. Verejnosti je otvorená každý utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00.

TSKE informovala Olga Sedrovičová

Foto: Kornel Rokický