Fatimská sobota mladých v Klokočove

Košice, 4. máj (TSKE) V prvú májovú sobotu sa mariánski pútnici opäť vrátili do Klokočova, aby strávili túto fatimskú sobotu v modlitbe. Keďže to bola fatimská sobota mladých, celý program, počnúc mládežníckym ružencom a katechézou bol venovaný mladým. V krátkej prednáške sa otec Emil Zorvan zameral na samotnú Fatimu a jej odkaz pre mladých. Vychádzal pritom zo života adresátov zjavenia – troch fatimských detí.

V úvode archijerejskej svätej liturgie sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, poďakoval otcovi Vladimírovi Tomkovi, emeritnému protosynkelovi, ktorý pravidelne prichádzal do Klokočova spolu s vladykom alebo v jeho mene sláviť sv. liturgie pre pútnikov. Zároveň na tomto mieste uviedol aj nového protosynkela, archimandritu Jaroslava Lajčiaka. Vladyka zvýraznil jeho úctu ku Klokočovskej Matke Božej, pri ktorej dozrievalo jeho ľudské a kňazské povolanie. Opísal ho ako človeka, ktorého na tomto pútnickom mieste vídaval už od mladosti. Zdôraznil, že ako mladý sa môže lepšie priblížiť k mladým a ako protosynkel, ktorý má v dnešných časoch pomáhať pri vedení eparchie, musí vedieť pozerať aj za jej hranice. Zároveň mu poprial, aby sa Klokočov pre neho zostal aj naďalej prístavom pokoja vo všetkých okamihoch jeho ďalšej služby.

Vo svojej homílii nový protosynkel spojil svoje zážitky z detstva a zahraničných štúdii, aby zdôraznil dôležitosť mladých a rodín v tomto svete. Poukázal na Máriu, ktorá sa vo Fatime zjavila trom jednoduchým mladým ľuďom, aby tým vyzdvihla význam mladého človeka v tomto svete. Mária chce, aby mladí boli svedkami normálnosti tam, kde žijú. Tým, že majú otvorené srdce, môžu ľahšie prijať a ostatným zvestovať pravdu o Bohu.

V závere sv. liturgie sa pútnici ešte pomodlili moleben k Presvätej Bohorodičke.

Odpust mladých pokračoval „fatimským obedom“ v priestoroch kultúrneho domu, ktorý pozostával z portugalskej polievky, ktorú prišlo ochutnať vyše 60 mladých. Po portugalskom obede si mladí pozreli krátky animovaný film o Fatime a vypočuli katechézu archimandritu Jaroslava o význame jedla pre človeka a o hodnote spoločného rodinného stola. Zároveň mladých povzbudil k vďačnosti za všetko, čo nám Boh zo svojej štedrosti dáva, ako aj za tých, ktorí to s láskou pripravujú.

Odpust vyvrcholil kvízom o Fatime, z ktorého si víťazný tím z farnosti Klokočov odniesol 20% zľavu na letné stretnutie mládeže Camp Eparchie na Hatfe.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Rada pre mládež Košickej eparchie