Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 25. máj (TS KE) V Pondelok Svätého Ducha 21. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR, spolu s riaditeľom košického eparchiálneho školského úradu otcom Petrom Oreničom, otcom Milanom Zalehom, ihumenom michalovského kláštora redemptoristov, slávili svätú liturgiu v Bazilike minor v Michalovciach. Stalo sa tak za účastí detí a zamestnancov Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ktorí takto oslávili patróna svojej školy.

V homílii vladyka varoval pred narúšaním pokojných vzťahov v rodine a tak aj neprirodzenému dospievaniu detí, keď sa deťom podsúva zvrátené vyberanie si vlastného pohlavia podľa vlastného pocitu. Pripomenul, že je to úlohou rodičov, ale aj učiteľov chrániť deti skrze vysvetľovanie pravej podstaty mužskosti a ženskosti a skrze utváranie správneho vzťahu k Bohu, k rodičom i k iným ľuďom ako aj k sebe samým.

V závere deti predniesli modlitbu k Presvätej Bohorodičke a priniesli k jej ikone kyticu kvetov. Spoločne sa poďakovali vladykovi Milanovi za jeho prítomnosť a na pamiatku si urobili spoločnú fotografiu.

TS KE informovali Božena Hreňová a Katarína Čintalová.