Gréckokatolícki biskupi navštívili Dikastérium pre východné cirkvi v Ríme

Rím 5. júna 2024 (TSKE) Druhý deň návštevy gréckokatolíckych biskupov v Ríme začal spoločným slávením sv. omše v kaplnke pútnického domu Velehrad. Počas sv. omše sa v homílii prihovoril vladyka Peter Rusnák. Počas dopoludnia biskupi navštívili tri dôležité dikastéria: pre biskupov, pre náuku viery a pre klerikov. 

Popoludní sa gréckokatolícki biskupi spoločne s Mons. Bernardom Boberom, predsedom KBS a Mons. Františkom Rábekom, Ordinárom OS a OZ SR, zavítali na Dikastérium pre východné cirkvi. Tento vatikánsky úrad má rovnaké právomoci nad eparchiami, biskupmi, klérom, rehoľníkmi a veriacimi východného obradu, ako Dikastéria pre biskupov, pre klérus, pre Inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života a pre Katolícku výchovu nad diecézami, biskupmi, klérom, rehoľníkmi a veriacimi latinského obradu.Slovenských hierarchov prijal prefekt kardinál Claudio Gugerotti, podsekretár Mons. Filippo Ciampanelli a oficiál dikastéria Mons. Olexander Sapunko.

V mene slovenskej cirkvi kardinála pozdravil vladyka Jonáš Maxim. Zároveň predstavil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a najdôležitejšie momenty jej života za obdobie od poslednej návštevy Ad limina. Hlava slovenskej gréckokatolíckej cirkvi zároveň spomenula najdôležitejšie výzvy, ktoré stoja v najbližšej budúcnosti pre gréckokatolíkmi na Slovensku.

Kardinál Gugerotti vyjadril veľkú radosť, že Rada hierarchov je po dlhšom čase kompletná, plne funkčná a môže s novou energiou naplno pracovať. 

Počas stretnutia boli prerokované rôzne body, predovšetkým liturgické a právne otázky, duchovný život kňazov a ich rodín, otázka kňazských povolaní a seminárnej formácie, pastorácie gréckokatolíkov v zahraničí, vzťah k iným sesterským gréckokatolíckym cirkvám ako aj ekumenické vzťahy s inými kresťanskými cirkvami. V závere stretnutia sa vladyka Jonáš poďakoval za prijatie a pozval kardinála Gugerottiho na návštevu Slovenska. V mene Rady hierarchov mu odovzdal dar - najnovšie vydanie máp Gréckokatolíckej i Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Druhý deň návštevy Večného mesta biskupi zakončili návštevou sídla Slovenského historického ústavu v Ríme.

TSKE

Foto: TSKE