Púť CZŠ s MŠ sv. Juraja

Košice 23. mája 2024 (TS KE) V utorok 21. mája sa 43 žiaci prvého ročníka CZŠ s MŠ sv. Juraja spolu s triednymi učiteľkami Ľubicou Bandoľovou, Miroslavou Záhorskou, pedagogickou asistentkou Timeou Verebovou a duchovným správcom školy ThLic. Martinom Miňom zúčastnili na duchovnej púti, počas ktorej navštívili Baziliku minor V Michalovciach a uctili si spoločnou modlitbou relikvie Metoda Dominika Trčku - patróna oboch ročníkov. Z Michaloviec sa presunuli do Pavloviec nad Uhom a pri hrobe Anky Kolesárovej sa pomodlili za čisté srdce. Potom žiaci, učitelia spolu s duchovným správcom slávili bohoslužbu v miestom chráme. Púť zavŕšili obedom v domčeku a spoločnými hrami. 

informoval a foto: ThLic. Martin Miňo