Diskusia mladých s vladykom Cyrilom: Radosť vs. utrpenie kresťana

Košice, 23. november (TSKE) V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorého súčasťou je tohto roku aj podujatie Červená streda, spoločenstvo Univerzitnej pastorácie v Košiciach – UNIPAS Košice, pripravilo v utorok 21. novembra diskusiu mladých s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom - košickým eparchiálnym biskupom na tému: Radosť vs. utrpenie kresťana. Témy radosti a utrpenia sa stretli v jednej myšlienke, a to z toho dôvodu, že Sv. Otec František pozval mladých vo svojom posolstve k 38. Svetovému dňu mladých k myšlienke Radostní v nádeji, v ktorom sám spomínal mnohé utrpenia súčasného sveta, ktoré ohrozujú radosť a nádej mladého človeka. A práve téma Prenasledovania kresťanov, ktorú prináša podujatie Červená streda, zhmotňuje utrpenie a radostnú nádej tých, ktorí napriek ťažkosti prenasledovania, svoju vieru hrdinsky žijú a vyznávajú.

 Vladyka Cyril prijal pozvanie mladých do diskusie v Košickom Gréckokatolíckom pastoračnom stredisku (GPS). V diskusii sa vladyka Cyril spoločne s asi 30 mladými zamýšľal nad ťažkými otázkami života, ktoré ponúkala daná téma. Okrem toho vladyka Cyril spomínal aj svoje vlastné skúsenosti zo svojich misijných ciest, ako vtedajšie sekretára kongregácie pre Východné Cirkvi, ako aj svedectva prenasledovania jeho blízkych priateľov, či študentov pre ich vieru. o. Ján Fedorišin, ktorý viedol túto diskusiu, predstavil v diskusii aj Správu o stave náboženskej slobody vo svete za rok 2023, ktorú každoročne pripravuje pápežská organizácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Vladyka vysvetlil mladým, ako nenápadne toto prenasledovanie kresťanov môže vyzerať v jednotlivých krajinách cez etnicko-náboženský nacionalizmus, či islamistický extrémizmu, ako aj autoritársku vládu. Skrze otázky mladých, sa diskusia dostala aj k stavu slovenskej Cirkvi. Celkovo diskusia vytvorila atmosféru rodinného rozhovoru, ktorá pomohla mladým ľuďom vnímať prenasledovanie kresťanov v iných krajinách, aj ako svoju starosť, za ktorú sa chcú modliť a zároveň tento čas priniesol silné posolstvo nádeje v podstatu našej kresťanskej viery v Ježiša Krista.