Nový filmový dokument o gréckokatolíckom jezuitovi Michalovi Fedorovi SJ

Košice 9. máj (TSKE) V sobotu 6. mája sa v Michalovciach uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu o gréckokatolíckom kňazovi a jezuitovi Michalovi Fedorovi SJ s názvom Michal Fedor – Posol Eliášov. Výrobu filmu zabezpečil Spolok sv. Cyrila a Metoda v rámci nového cyklu filmových životných medailónov o významných gréckokatolíkoch. Podľa námetu doc. Michala Hospodára videodokument režisérsky zastrešil Štefan Chrappa. O obrazové spracovanie sa postaral kameraman Timotej Križka.
Michal Fedor bol tajný gréckokatolícky kňaz a jezuita. Narodil sa 25. apríla 1929 v Slanskom Novom Meste a zomrel 14. júla 1994 v Košiciach. Bol uznávaným bibliografom, teológom, historikom, prekladateľom, editorom, literárnym vedcom, organizátorom kultúrneho a náboženského života.
V roku 1950, krátko pred násilnou likvidáciou kláštorov,  vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát a celú rehoľnú formáciu tak vykonával najprv počas internácie v sústreďovacích táboroch pre rehoľníkov. Filozofiu a teológiu študoval tajne pod vedením biskupa Jána Chryzostoma Korca SJ a pátra Emila Krapku SJ. Ruštinu a slovenčinu študoval v Bratislave a Prahe. Kňazskú vysviacku prijal tajne 28. augusta 1961.
Otec Michal počas rokov ilegálnej rehoľnej a kňazskej činnosti pracoval v rôznych zamestnaniach v Matici slovenskej v Martine, v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Dôkazom jeho plodnej vedeckej práce v týchto rokoch sú nielen získané akademické tituly, ale najmä a predovšetkým početné monografie a publikácie.
V roku 1968 stál pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi, formuloval jej požiadavky na rehabilitáciu a legalizáciu a bol redaktorom prvých čísel časopisov Slovo a Blahovistnik. Po roku 1989 sa naplno venoval duchovnej i vedeckej činnosti a pôsobil v košickej komunite jezuitov, kde položil základy dnešného Centra spirituality Východ-Západ, ktoré je vedecko-výskumným pracoviskom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Dokument je možné vidieť na nasledujúcom odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=EtdJG8hjpGs


TSKE

Foto: TSKE