V Sečovciach otvorili výstavu byzantských ikon

Košice 26. apríl (TSKE) V utorok 25. apríla bola v priestoroch Kultúrneho domu v Sečovciach otvorená výstava byzantských ikon. Podujatie zorganizovalo mesto Sečovce v spolupráci s Košickou eparchiou a Spolkom sv. Cyrila a Metoda.

Úvodnou časťou podujatia bolo slávenie sv. liturgie v gréckokatolíckom chráme v Sečovciach. Liturgiu spoločne s viacerými kňazmi, ktorí autorsky prispeli svojimi umeleckými dielami do výstavy, slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. V homílii objasnil vybrané udalosti zo života sv. apoštola a evanjelistu Marka, ktorého sviatok v tento deň cirkev slávila.

Samotnú výstavu otvorili dve prednášky. V prvej doc. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, objasnil dôležité aspekty kresťanského slovesného i výtvarného umenia. V druhej sa  otec Róbert Demko, farár farnosti Vojčice a ikonopisec zameral na duchovné pozadie byzantskej ikony. Vladyka Cyril vo svojom príhovore zdôraznil význam byzantského sakrálneho umenia pre správne formovanie identity každého gréckokatolíka a cirkvi ako takej. V závere všetkým prítomným poďakoval Dominik Frajkor, primátor mesta Sečovce a vyzdvihol dôležitosť spolupráce samosprávy a cirkví pri šírení duchovných a kultúrnych hodnôt.

Na výstave svoje diela prezentujú viacerí ikonopisci z východného Slovenska: Medzi nimi sú 3 gréckokatolícki kňazi: Róbert Demko, Tomáš Labanič a Roland Nosov a 3 laickí umelci: Zita Ďurišinová, Peter Vereščák a Rastislav Róka.

Celé otvorenie výstavy sa nieslo v duchu  umeleckej atmosféry, ktorú spríjemňovali svojimi vstupmi žiaci Základnej umeleckej školy sv. Cecílie zo Sečoviec.

TSKE

Foto: TSKE a FB Kultúrny dom Sečovce